Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hangi Kanun Hükmünde Kararname Ile Kurulmuştur? (Best solution)

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hangi yıl çıkarılmıştır?

MADDE 1 – 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı hangi kanuna bagli?

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki diğer personel 657 sayılı Kanun ve 4924 sayılı Kanuna tabi olarak çalışır.

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nedir?

6 nisan 2011 tarih ve 6223 sayılı yetki kanununa dayanılarak çıkarılan, 2 kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamedir.

Başhekim Yardımcısı kimler olabilir?

Bu pozisyonlarda çalışabilmek için en az lisans mezunu olma şartı bulunacak. Yine il sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı, başhekim ve müdürlerin kamu veya özel sektörde en az beş yıl, ilçe sağlık müdürü, uzman müdür ve müdür yardımcılarının ise en az üç yıl iş tecrübesine sahip bulunması gerekecek.

663 sayılı KHK ne zaman?

Karar Sayısı: KHK / 663 Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının yeniden yapılandırılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

You might be interested:  Nasıl Avukat Bulurum?(Doğru cevap)

Sağlık Bakanlığı Yönetici sözleşmeleri kaç yıl?

Hastane Yöneticileri, Genel Sekreterler, Başkanlar ve Uzmanlar sözleşmeli yöneticiler statüsüne alındı. 2 yıllık sözleşmeler imzalandı.

Kimler ilçe sağlık müdürü olabilir?

(22) 4924 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışan tabipler ihtiyaç halinde, istihdam edildikleri hizmet biriminde olmak kaydıyla, ekli (II) sayılı cetvelde sayılan başhekim ve başhekim yardımcısı veya lüzumu halinde ilçelerde ilçe sağlık müdürü pozisyonlarında görevlendirilebilir.

663 sayılı KHK ile neler değişti?

Sağlığın yapısı değişti; 663 sayılı KHK,Sağlıkta Gündem. Kamu Hastane Birlikleri kuruluyor, yabancı uzman getirilmesine ve bazı dallarda yeni personel alımına olanak sağlanıyor. İki yıldır tartışılan kamu hastane birlikleri kurulması başta olmak üzere yeni birimler oluşturulacak.

KHK 45 A nedir?

663 sayılı KHK 45 /A maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personellerin, dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır.

663 sozlesme ne demek?

Sözleşmeli: 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personeli, ifade eder. Bu sözleşmenin tarafları bundan sonra “Baka’nlık” ve “Sözleşmeli” olarak ifade edilecektir.

Sağlık Bakanlığı’nın hizmet birimleri nelerdir?

Birimlerimiz

  • TGAP Ofisi.
  • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
  • Proje Yönetim Destek Birimi.
  • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
  • Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
  • Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
  • Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
  • Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hastane müdürü olmak için ne gerekir?

Üniversitelerin Sağlık Yönetimi Bölümü’nden mezun olan kişiler hastane müdürü pozisyonunda çalışabilir. Fakat İşletme, İktisat gibi alanlarda eğitim alan kişiler de hastane müdürlüğü yapabilir. Ayrıca hastane yöneticiliğine ilişkin yüksek lisans ya da doktora yapan kişiler daha avantajlıdır.

You might be interested:  Fatmagülün Suçu Ne Avukat?(Çözülmüş)

Başhekim yardımcısı ne iş yapar?

1) Başhekimin görev alanıyla ilgili iş ve işlemler hususunda vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlü ve başhekime karşı sorumludur. Görevlerin usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde başhekime yardımcı olur.

Başhekim olmak için ne okunur?

Başhekim Olması Gereken Özellikler Başhekim olmak için ilk olarak üniversitelerin 6 yıllık eğitim veren tıp bölümünden mezun olmak gerekir. Doktorlar daha sonra uzman hekim olmak için TUS’tan (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı), aldığı puana göre branşını seçer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *