Yasal Ne Demektir?(Çözünme)

Yasal Ne demek TDK?

sf. huk. Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni (I), meşru, legal.

Yasal Türkçe mi?

Türkçe yasa sözcüğünden +Il sonekiyle türetilmiştir.

Legal durum ne demek?

Legal, yasal olan her durum için tercih edilen bir kelimedir. Legal kelimesi, tüm yasalara uygun olan durumlar için kullanılır.

Yasa dışı anlamı nedir?

Yasalara, yasa kurallarına uymayan, kanun dışı, gayrikanuni, illegal. Sakın ha, yasa dışı işlere kalkışıp da bunca temiz gökdelene gölge düşürme.

Tarihte yasa ne demektir?

Tarih Terimi Olarak Yasa: Devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kural.

Kimyasal madde anlami nedir?

Kimyasal madde, bir kimyasal maddenin sabit bir kimyasal bileşimi ve karakteristik özelliklere sahip bir madde türüdür. Bu kimyasal bağlar bozulmadan, fiziksel ayırma yöntemleri ile bileşenlerine ayrılmaz. Bu kimyasallar katı, sıvı veya gaz hâlinde olurlar.

Yasal hale getirmek ne demek?

Ortaklığa kuruluşu gereğince ve yasasına göre konulması zorunlu bulunan anamal.

Kanun kelimesinin kökü nedir?

Arapça ḳānūn1 قانون “yasa” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kanōn κανων sözcüğünden alıntıdır. kanon maddesine bakınız.

You might be interested:  Iyi Bir Avukat Ayda Ne Kadar Kazanır?(Soru)

Illegal ne demek TDK?

Legal: Kelime anlamı olarak Yasal olan anlamına gelmektedir, yada yasa dışı olmayan anlamlarına gelmektedir. İllegal: Legal kelimesinin karşıt anlamlısı İllegal Kelimesi de ” Kanuni olmayan, yasa dışı ” Anlamlarına gelmektedir.

Huysuz insana ne denir?

Hiç olmayacak anlarda ters tepkiler veren kişilere huysuz denir. Bunun dışında, halk arasında, asabi, çabuk sinirlenen ve karşısındaki insanın kalbini kırmaktan çekinmeyen kişiler de huysuz olarak nitelendirilir.

Leyal ne anlama gelir?

Arapça gece anlamına gelen “leyl” kelimesinin çoğul şeklidir. Geceler.

Reşit olmak ne demek?

Hukuki anlamda kişinin ergin olması anlamına gelir. Gerçek kişilerin kendi davranış ve işlemleri ile kendi adına haklar ve borçlar meydana getirebilme olgunluğuna reşit (ergin) olmak denir. Medeni kanunun 11. maddesine göre 18 yaşını dolduran gerçek kişiler, reşit olarak kabul edilir.

Yasa dışı işler nelerdir?

Aşağıdaki işlerle ve iş aktiviteleriyle bağlantılı ödeme kabul etmek için Cardinity hizmetlerini kullanmanıza izin verilmez:

  • İlaç, medikal kenevir, kenevir tohumları, kişisel ilaçlar.
  • Yasadışı maddeler ve ürünler.
  • İnsan organları ve silahlar.
  • Sahte ürünler ve kopyalar.
  • Yetkisiz telif haklı medya ve yazılım.

Illegal ilişki ne demek?

iki tarafın sevgili olması mahkeme kararıyla yasaklanmış olmasına rağmen devam edilen ilişki sonucu ortaya çıkan durumdur.

Sır That Is Illegal ne demek?

Sir, that’s illegal. Efendim, bu yasal değil.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *