Yasal Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Yasal Ne demek TDK?

sf. huk. Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni (I), meşru, legal.

Yasal olmayan nedir?

Kanunsuz olan ve yasalara aykırı yapılan işler illegal anlamına gelmektedir. Ayrıca doğrudan uzak ve yanlış anlamları kapsamında da cümleye bağlı olarak kullanılabiliyor. Ancak yasal olmayan ve kanunsuz anlamı gündelik yaşam içerisinde bu açıdan en çok kullanılan kelimedir.

Yasa ne demek kısaca tarih?

Tarih Terimi Olarak Yasa: Devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kural.

Illegal ne demek TDK?

Legal: Kelime anlamı olarak Yasal olan anlamına gelmektedir, yada yasa dışı olmayan anlamlarına gelmektedir. İllegal: Legal kelimesinin karşıt anlamlısı İllegal Kelimesi de ” Kanuni olmayan, yasa dışı ” Anlamlarına gelmektedir.

Legal ne demek örnek?

Legal, yasal anlamıyla bilinen bir kelimedir. Legal, yasal olan her durum için tercih edilen bir kelimedir. Legal kelimesi, tüm yasalara uygun olan durumlar için kullanılır.

Kimyasal madde anlami nedir?

Kimyasal madde, bir kimyasal maddenin sabit bir kimyasal bileşimi ve karakteristik özelliklere sahip bir madde türüdür. Bu kimyasal bağlar bozulmadan, fiziksel ayırma yöntemleri ile bileşenlerine ayrılmaz. Bu kimyasallar katı, sıvı veya gaz hâlinde olurlar.

Fiziksel yasa ne demektir?

Fiziksel yasalar: Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkiler ile ilgili prensiplerdir. Fiziksel yasalar deneye, gözleme ve araştırmaya dayalı olduğu için evrensel ve değişmez bir niteliğe sahiptir. Örneğin suyun kaynama derecesi fiziksel kuralını Allah yaratmıştır.

You might be interested:  4857 Sayılı Kanun Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

Felsefede yasa ne demektir?

Yasa nedir? ( Felsefe ) 1) Gerek bilincin, gerekse nesnel gerçeğin fenomenleri arasındaki, -göreceli bağımsızlılığıyla kendini belli eden ve aynı koşulların var olması halinde, kendini tekrarlayan- zorunlu, genel ve asli bağlanıldık.

Biyolojik yasa ne demektir?

Biyolojik yasalar canlıların özelliklerini içeren yasalardır. Bunlar insanın yaradılışı ile başlayıp, doğması, gelişmesi, üremesi ve çeşitli özelliklerini içeren, bunları inceleyen bilim olan biyolojik tespitler sonucu oluşmaktadır.

Yasa dışı Türkçe karşılığı nedir?

Yasal olmayan yollar ile yapılmış işler işler için illegal kelimesi kullanılır. İllegal kelimesi pek çok cümlenin içerisinde kullanılır. Yasaların uygun görmediği işlere için kullanılan bir kelimedir. İllegal kelimesi günlük hayatta cümle içerisinde sıklıkla kullanılır.

Illegal ilişki ne demek?

iki tarafın sevgili olması mahkeme kararıyla yasaklanmış olmasına rağmen devam edilen ilişki sonucu ortaya çıkan durumdur.

Mantalite nedir Türkçesi?

Mantalite kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Fransızca mentalitê kelimesinden uyarlanarak dilimize yerleşmiş olan mantalite kelimesi anlayış anlamına gelmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *