Yasal Değil Ne Demek?

Yasal olmayan nedir?

Kanunsuz olan ve yasalara aykırı yapılan işler illegal anlamına gelmektedir. Ayrıca doğrudan uzak ve yanlış anlamları kapsamında da cümleye bağlı olarak kullanılabiliyor. Ancak yasal olmayan ve kanunsuz anlamı gündelik yaşam içerisinde bu açıdan en çok kullanılan kelimedir.

Yasal hale getirmek ne demek?

Ortaklığa kuruluşu gereğince ve yasasına göre konulması zorunlu bulunan anamal.

Legal nedir ne demek?

Legal, yasal anlamıyla bilinen bir kelimedir. Legal, yasal olan her durum için tercih edilen bir kelimedir.

Yasal Ne demek TDK?

sf. huk. Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni (I), meşru, legal.

Leyal ne anlama gelir?

Arapça gece anlamına gelen “leyl” kelimesinin çoğul şeklidir. Geceler.

Legal ve illegal ne demek?

Legal: Kelime anlamı olarak Yasal olan anlamına gelmektedir, yada yasa dışı olmayan anlamlarına gelmektedir. İllegal: Legal kelimesinin karşıt anlamlısı İllegal Kelimesi de ” Kanuni olmayan, yasa dışı ” Anlamlarına gelmektedir.

Legal hangi dil?

Fransızca légal “yasal” sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen legalis sözcüğünden alıntıdır.

Tarihte yasa ne demektir?

Tarih Terimi Olarak Yasa: Devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kural.

Kimyasal madde anlami nedir?

Kimyasal madde, bir kimyasal maddenin sabit bir kimyasal bileşimi ve karakteristik özelliklere sahip bir madde türüdür. Bu kimyasal bağlar bozulmadan, fiziksel ayırma yöntemleri ile bileşenlerine ayrılmaz. Bu kimyasallar katı, sıvı veya gaz hâlinde olurlar.

You might be interested:  Ücretsiz Avukat Nasıl Talep Edilir?(Çözülmüş)

Yasama ne demek TDK?

Yasama, kanun yapmak anlamına gelir. Anayasamızda yasama görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) verilmiştir. TBMM halk tarafından seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Milletvekili seçimleri 4 yılda bir yapılır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *