Münhasıran Kanun Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Münhasır hukukta ne demek?

Münhasır; bir kimse ya da bir şey için ayrılmış, mahsus anlamı taşımaktadır.

Münhasır ilişki ne demek?

“Münhasırlık anlaşmaları, bir alıcının belirli bir ürün veya ürün grubuna ilişkin talebinin tamamını veya önemli bir kısmını tek bir sağlayıcıdan karşılaması koşulunu içeren sözleşmelerdir.

Münhasır parça ne demek?

Münhasır kelimesi köken olarak Arapça bir kelimedir. Eski dönemlerde çok sık kullanılan bu kelime dilimize Arapçadan girmiştir. Münhasır kelimesi anlamı ise bir kişi veya bir şeye ayrılmış, mahsus anlamı barındırmaktadır.

Muhasır ne demek TDK?

Muhasır ne demek? MUHÂSIR. (ﻣﺤﺎﺻﺮ) i. (Ar. muḥāṣara “etrâfını kuşatmak”tan muḥāṣir) asker. Kale, şehir vb. bir yeri yâhut bir birliği kuşatan, saran, muhâsara eden asker: Bu sefer bedenlerden aşağıya pusulara yatmış yeni muhâsırlara haykırdı: –Kaleyi size bırakacağız, vireyi konuşalım (Ömer Seyfeddin).

Içtihat hukuku ne demek?

İçtihat, yasa tarafından hüküm belirtilmemiş bir konuda, daha önceki bir mahkeme kararının esas alınmasıdır. İçtihadı Birleştirme Kararları dışındakiler benzer hukukî durumlarda Yargıtay Genel Kurullarını, Dairelerini ve Adliye Mahkemelerini bağlayıcı nitelikte değildir.

Münhasır satış ne demek?

Münhasır satış hakkı ise üreticinin sözleşme hükümleri gereğince edindiği yükümlülük doğrultusunda belirlenen coğrafyada tek satıcı dışındaki üçüncü kişilere satım konusu malın satışının yasaklanması suretiyle vuku bulabilir. Bu doğrultuda tek satıcının tekel imkânı önemli ölçüde kendini göstermektedir.

You might be interested:  Avukat Nereye Şikayet Edilir?(EN iyi 5 ipucu)

Münhasırlık hakkı nedir?

TTK madde 104’te düzenlenen inhisar hakkı kavramı doktrin ve uygulamada “tekel hakkı” veya “ münhasırlık ” olarak nitelendirilir. Acentenin, acentelik sözleşmesi süresince rekabet etmeme yükümlülüğü, müvekkilin tekel hakkı olarak nitelendirilir.

Münhasır sözleşme nedir?

Münhasır distribütörlük sözleşmelerindeki münhasırlık da bir kişi ya da teşebbüse, sınırları tanımlanmış bir bölgede ya da belirli bir müşteri grubuna yönelik olarak ticari faaliyette bulunma imkânını ifade etmektedir.

Fiili münhasırlık ne demek?

Hâkim durumda bulunan teşebbüs, hâkim durumda bulunduğu ürünün satışını bu ürünle nitelik ve ticari olarak ilgili olmayan bir başka ürünün de satın alınması şartına bağlaması, bağlanan ürün pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin alıcılar ile iş yapmasını engelleyeceğinden, fiili münhasırlık yaratır.

Münhasır ne demek örnek?

Münhasır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Münhasır, Arapça dilinden Türkçe’mize geçmiştir. – Onu yalnız ince hastalığa münhasır zanneder, başka hastalıklara aldırmadığı hâlde, veremliden son derece çekinirdi. – Harp yalnız Avrupa’ya münhasır kalmadı.

Münhasır bayi nedir?

Genelde bilinen ve referans alınan bayilik sistemi, münhasır bayilik sistemleridir. Yani bayinin, tek bir markanın satışını yaptığı bayilikler. Yani bayinin sadece tek bir markanın satışını yaptığı hatta tek bir ürün kategorisi ile faaliyetlerini sınırlandırdığı sistemlerdi bunlar.

Münferiden ne anlama gelir?

MÜNFERİDEN. 1. Yalnız olarak, tek başına. 2.

Musır ne demek TDK?

Müşür, değişmesi beklenen bir değerin değiştiğini algılayıp (ısı, hareket, seviye, basınç vb.) ona göre bir işlemi başlatıp, değişimin eski haline gelmesiyle sonlandıran gereçtir. Örneğin araçlardaki motor ısındığında fanı açıp soğuduğunda kapatan müşirdir.

Ihtisas nedir tıp?

İhtisas, uzmanlık veya uzmanlaşma anlamında bilinen bir kelimedir.

Minnet nedir sözlük anlamı TDK?

TDK tarafından yapılan açıklamaya göre minnet etmemek deyimi; bir kimseye boyun eğmemek anlamına gelmektedir. TDK tarafından minnet duymak ise minnet etmek deyimi ile aynı anlamı taşır. Yani minnet duymak; bir olay karşısında kişinin başka kişiye karşı kendisini borçlu sayması anlamında açıklanmıştır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *