Meydana Gelen Iş Kazalarının Sonuçlarına Ilişkin Hükümler Hangi Kanun Kapsamındadır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 13 maddesinde kazası tanımı ve unsurları şu şekilde hüküm altına alınmıştır.

İş kazası nedir hangi durumlar iş kazası sayılır?

Sigortalının işverenin otoritesi altında bulunduğu bir sırada gördüğü iş veya işin gereği, işyeri alanı içerisinde, işyeri dışında veya işverenin işyeri dışındaki bir işinde meydana gelen ve işçiye zarar veren olay iş kazası dır. İş kazası, bir işletmede en arzu edilmeyen olaylardan birisidir.

Aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazası tanımı kapsamındadır?

Özellikli Durum: 5510 sayılı Kanunda sınırlama getirmeksizin, sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özre uğratan olayların iş kazası sayılacağı belirtilmiştir.

İş kazası hangi kanun?

Nitekim 5510 sayılı Kanun madde 13’de iş kazası; “… meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay” olarak tarif edilmiştir. sonuç; birey sigortalı ise ve ortaya çıkan arıza iş kazasının yasal tanımına uyuyor ve illiyet bağı da gerçekleşmişse, olay iş kazasıdır.

You might be interested:  Avukat Ne Kadar Para Ister?(Çözünme)

İş kazası ne demek?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş kazasını “ İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” olarak tanımlamışlardır.

Adli vaka iş kazası olur mu?

Cevap: İş kazaları aynı zamanda adli olgudur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 280. Maddesinde sağlık mesleği mensuplarının ihbar yükümlülüğü düzenlenmiştir. Adli olgu bildirimleri, var ise hastane polisine, yok ise sorumlu polis amirliği, jandarma karakolu veya Cumhuriyet Savcılığına yapılır.

Bir kazanın iş kazası olması için hangi durumlarda gerçekleşmesi gerekir?

Neler İş kazası Olarak Değerlendirilir?

  • Kazaya uğrayanın sigortalı olması,
  • Kaza geçirenin hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özre uğramış olması,
  • Sigortalının uğradığı kaza, yer ve zaman itibariyle 5510 sayılı kanunun 13. maddesinde belirtilen hususlardan birinde meydana gelmesi,
  • Kazada nedensellik bağının bulunması

Aşağıdakilerden hangisi iş kazası sayılır?

İşveren eğer işçisini işi dışında bir görevle bir yere göndermişse, bu sürede yaşanan kaza da iş kazasıdır. Örneğin, işveren sigortalıyı “Elektrik faturasını bankaya yatır da gel” diyerek bankaya göndermişse ve sigortalıya karşıdan karşıya geçerken yolda araba çarpmışsa, bu durum da iş kazası olarak değerlendirilir.

Hangisi iş kazası sayılmaz?

Örneğin, işveren sigortalıya araç tahsis etmişse, sigortalının bu araçla işe gidiş geliş sırasında yaptığı trafik kazası iş kazası sayılıyor. Ancak sigortalı kendi arabasıyla işe gelip gidiyorsa bu gidiş geliş esnasında yaşanan kaza iş kazası olarak değerlendirilmez.

İş kazası hangi suç türüdür?

İş Kazası Nedeniyle Taksirle Öldürme İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması veya eksik alınması nedeniyle yaşanan iş kazasının işçinin ölümü ile sonuçlanması halinde işveren, Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesinde düzenlenen taksirle öldürme suçundan cezalandırılacaktır.

You might be interested:  Medeni Kanun Hangi Ülkeden Niçin Alınmıştır?(Doğru cevap)

İş kazası ve meslek hastalığı hangi yasa ile tanımlanmıştır?

İş Kazası ve Meslek Hastalığı – 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.

İş kazası ve meslek hastalığı en geç kaç gün içinde bildirilir?

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine ve kazanın öğrenildiği tarihten itibaren 3 işgünü içerisinde bildirilmesi gerekmektedir.

İş kazası bildirmezse ne olur?

İş Kazası Bildirmeme Cezası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan bu idari para cezasına karşılık işveren ve sağlık hizmeti sunucuları itiraz edebilirler. 6331 sayılı kanun gereğince iş kazası bildirmeme cezası 3 Bin 825 TL olarak tayin edilmiştir.

İş kazası raporunda kesinti olur mu?

SGK iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle alınan raporlarda, hatta analık nedeniyle alınan raporlarda tüm rapor süresi için rapor parası öder. Örneğin; sigortalı hastalık nedeniyle 10 günlük rapor alıysa SGK 8 günlük rapor parası öder, sigortalı 2 günlük rapor aldıysa SGK hiç rapor parası ödemez.

İş kazası rapor parası ne kadar?

Halk arasında rapor parası olarak da adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, bu yıl prime esas kazancı asgari ücrete kadar olan çalışan için ayakta tedavilerde 111 lira 20 kuruş, yatarak tedavilerde günlük 83 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

İş kazalarında sorumluluk kime aittir?

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaması nedeniyle iş kazası meydana gelebilmektedir. Ne yazık ki ülkemizde iş kazaları sıklıkla yaşanmaktadır. İşçiyi gözetme borcu altında olan işveren, iş kazası nedeniyle meydana gelen sonuçlardan hukuki ve cezai anlamda sorumlu tutulmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *