Kanun Yararına Bozma Sonucunda Ne Olur?(Çözünme)

Kanun yararına bozma, olağanüstü bir kanun yoludur. Bu nedenle, kanun yararına bozma kararı, kesinleşmiş hükmün infazını kendiliğinden infazı durdurmaz. İnfazın durdurulması isteniyorsa ilgili mahkemeden ayrıca talepte bulunulması gerekir.

Kanun yararına bozma ne kadar sürer?

Kanun yararına bozma yolunda başvuru süresi-sınırlaması yoktur. Hakkınızda kesin nitelikte hüküm verildikten 3 yıl sonra da bu yola başvurulmasını isteyebilirsiniz. İnceleme dosya üzerinden yapılır, duruşma açılmaz.

Kanun yararına bozma dilekçesi nasıl gönderilir?

Kanun yararına bozma dilekçesi nereye verilir? Kanun yararına bozma başvurusunu yapma yetkisi CMK 309 uyarınca Adalet Bakanlığı’na aittir. Kişilerin ise kanun yararına bozma başvurusu yapılması adına Adalet Bakanlığı’na başvurması gerekmektedir.

Kanun yararına bozma ne zaman yapılır?

Kanun yararına bozma, Hakim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğu zaman başvurulan kanun yoludur.

Kanun yararına bozma yoluna kimler başvurabilir?

Kanun yararına bozma başvurusunu yapma yetkisi Adalet Bakanlığı’na aittir. Ancak, yargılama sırasında karar veya hükme cumhuriyet savcısı, sanık, hakim, mahkeme, şikayetçi veya müdahil olarak katılan kişiler de yasa yararına bozma kanun yolunu kullanması için Adalet Bakanlığı’ndan talepte bulunabilir.

You might be interested:  Uyap Avukat Portalı Nasıl Kurulur?(EN iyi 5 ipucu)

Hangi kararlara karşı kanun yararına bozma?

Kural olarak istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeyen her türlü ceza mahkemesi kararı aleyhine kanun yararına bozma başvurusu yapılabilir. İsinaf veya temyiz başvurusu yapılmadan kesinleşen icra ceza mahkemesi kararları aleyhine de kanun yararına bozma yoluna gidilebilir.

Kanun yararına bozma talebi infazı durdurur mu?

Kanun Yararına Bozma Kararı İnfazı Durdurur mu Kanun yararına bozma niteliği gereği olağanüstü bir kanun yolu olduğu için kesinleşen hükmün infazını kendiliğinden durdurmayacaktır.

Idari yargıda kanun yararına bozma dilekçesi nereye verilir?

Kanun yararına bozma başvurusu Danıştay Başsavcısı tarafından bir dilekçe ile yapılır. Söz konusu başvuru harca tabi değildir ve başvuru dilekçesi davanın tarafları için bir hüküm doğurmadığı için taraflara tebliğ edilmez.

Yeniden yargılama dilekçesi nereye verilir?

Ceza muhakemesinde yargılamanın yenilenmesi, kesinleşmiş ceza mahkemesi kararları aleyhine gidilen olağanüstü bir kanun yoludur (CMK md. 311). Yeniden yargılanma talebini içeren dilekçe önceki yargılamayı yapan mahkemeye verilmelidir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz dilekçesi nereye verilir?

Savcılık itiraz talebini kabul ettiğinde, kararın düzeltilmesi için itiraz başvurusu Yargıtay Savcılığı tarafından Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na yapılır. Savcılığın itirazı üzerine ceza davası dosyası, öncelikle kararına itiraz edilen Yargıtay dairesine gönderilir.

CMK olağan kanun yolları nelerdir?

Olağan kanun yolları, itiraz, istinaf, temyiz; olağanüstü kanun yolları ise, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesidir.

Kesinleşen ceza kararı nereye gönderilir?

(2) Mahkeme, kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı ceza ve güvenlik tedbirine ilişkin hükmü Cumhuriyet başsavcılığına gönderir. Kesinleşen mahkûmiyet kararlarının infazı Cumhuriyet savcısı tarafından izlenir ve denetlenir.

Kanun yararına temyiz başvurusu nasıl yapılır?

İdari Yargı Mahkemelerinden verilen kararlar aleyhine kanun yararına temyiz yoluna bakanlıkların göreceği lüzum üzerine Danıştay Başsavcılığınca müracaat edilir. Danıştay Başsavcılığı göreceği lüzum üzerine herhangi bir merciin talebi olmadan da kanun yararına temyiz yoluna müracaat edebilmektedir.

You might be interested:  4447 Sayılı Kanun Kim Çıkardı?(Mükemmel cevap)

Kanun yararına bozma dilekçesi nedir?

Kanun Yararına Bozma Nedir? (CMK md.309) Kanun yararına bozma, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen, ancak hukuka aykırılıklar bulunan karar ve hükümlerin bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmasıdır (CMK md.309/1).

Kanun yararına bozma bağlayıcı mı?

yasanın kesin hükümde belirtildiği şekilde uygulanamayacağının açıkça duyurularak mahkemelerin uyarılmasına yönelik olduğundan…” kanun yararına bozma kararları da tereddütsüz, derhal uygulanır. Kanun yararına temyiz/ bozma bağlayıcılığını, kanun ve hukuk devletini koruma ilke ve gerçeğinden alır.

Cmk’ya göre aşağıdakilerden hangisi olağanüstü kanun yollarından biridir?

Buna göre, olağan kanun yolları; istinaf, temyiz ve itiraz kanun yolu olup, olağanüstü kanun yolları ise; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi, Kanun yararına bozma ve Yargılamanın yenilenmesi olarak sayılmıştır. CMK 308.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *