Kanun Yararına Bozma Nasıl Yapılır?

Kanun yararına bozma başvurusunu yapma yetkisi Adalet Bakanlığı’na aittir. Ancak, yargılama sırasında karar veya hükme cumhuriyet savcısı, sanık, hakim, mahkeme, şikayetçi veya müdahil olarak katılan kişiler de yasa yararına bozma kanun yolunu kullanması için Adalet Bakanlığı’ndan talepte bulunabilir.

Kanun yararına bozma nereye verilir?

Kanun yararına bozma dilekçesi nereye verilir? Kanun yararına bozma başvurusunu yapma yetkisi CMK 309 uyarınca Adalet Bakanlığı’na aittir. Kişilerin ise kanun yararına bozma başvurusu yapılması adına Adalet Bakanlığı’na başvurması gerekmektedir.

Kanun yararına bozma ne demek?

Kanun yararına bozma, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen, ancak hukuka aykırılıklar bulunan karar ve hükümlerin bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmasıdır (CMK md.309/1). 1412 sayılı eski Ceza Muhakamesi Kanunu ‘nda kanun yararına bozma yolu,

Kanun yararına bozma dilekçesi ne zaman verilir?

Kanun yararına bozma, Hakim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğu zaman başvurulan kanun yoludur.

Kanun yararına bozma nedir CMK?

Kanun yararına bozma kanun yolu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309 ve 310 maddelerinde düzenlenen ve istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşmiş karar veya hükümlere karşı gidilebilen olağanüstü bir kanun yoludur.

You might be interested:  Yasal Vasi Tayini Nasıl Yapılır?(Mükemmel cevap)

Idari yargıda kanun yararına bozma dilekçesi nereye verilir?

Kanun yararına bozma başvurusu Danıştay Başsavcısı tarafından bir dilekçe ile yapılır. Söz konusu başvuru harca tabi değildir ve başvuru dilekçesi davanın tarafları için bir hüküm doğurmadığı için taraflara tebliğ edilmez.

Kesinleşen ceza kararı nereye gönderilir?

(2) Mahkeme, kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı ceza ve güvenlik tedbirine ilişkin hükmü Cumhuriyet başsavcılığına gönderir. Kesinleşen mahkûmiyet kararlarının infazı Cumhuriyet savcısı tarafından izlenir ve denetlenir.

Kanun yararına bozma ne kadar sürer?

Kanun yararına bozma yolunda başvuru süresi-sınırlaması yoktur. Hakkınızda kesin nitelikte hüküm verildikten 3 yıl sonra da bu yola başvurulmasını isteyebilirsiniz. İnceleme dosya üzerinden yapılır, duruşma açılmaz.

CMK olağan kanun yolları nelerdir?

Olağan kanun yolları, itiraz, istinaf, temyiz; olağanüstü kanun yolları ise, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesidir.

Yargılamanın yenilenmesi hangi hallerde?

Yargılamada Sahte Belge Kullanılması (CMK md.311/1-a): Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliği anlaşılırsa yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulabilir. Sahteliği ispat edilen belge hükme esas alınmış ise, yeniden yargılanma talebinde bulunulabilir.

Kesinleşen hükümlere karşı öngörülmüş olağanüstü kanun yolları nelerdir?

Kesinleşmemiş kararlara karşı gidilen kanun yolları itiraz, istinaf ve temyiz olup bunlar olağan kanun yollarıdır. Buna karşılık kesinleşmiş kararlara karşı olağanüstü kanun yolları ise, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesidir.

Hakimin kararını kim bozar?

Ceza Mahkemeleri tarafından verilen temyiz edilmeksizin kesinleşmiş olan veya kararda kanuna aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı kararın Yargıtay’ca bozulması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılı olarak bildirir. Bu talebe karşı Yargıtay Ceza Dairesince olumlu veya olumsuz bir karar verilir.

Yargıtay ilam incelemesinde ne demek?

Yargıtay /Danıştay, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı inceler, hukuka aykırı bir husus saptarsa kararı bozar. Bozulan karar bir kez daha görüşülmek üzere kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilir. Yargıtay /Danıştay hukuka aykırı bir husus olmadığı görüşüne varırsa kararı onar. Böylece karar kesinleşmiş olur.

You might be interested:  Medeni Kanun Ne Ile Ilgilidir?(Çözülmüş)

Kanun yararına temyiz başvurusu nasıl yapılır?

İdari Yargı Mahkemelerinden verilen kararlar aleyhine kanun yararına temyiz yoluna bakanlıkların göreceği lüzum üzerine Danıştay Başsavcılığınca müracaat edilir. Danıştay Başsavcılığı göreceği lüzum üzerine herhangi bir merciin talebi olmadan da kanun yararına temyiz yoluna müracaat edebilmektedir.

Yazılı emir yolu nedir?

Yargıtay karalarında, infaza ilişkin kararların kazanılmış hak oluşturmayacağı ve bu sebeple, bunlara ilişkin olarak kanun yararına bozma ( yazılı emir ) yoluna gidildiğinde, hükümlü aleyhine sonuç doğuracak şekilde karar verilebileceği kabul edilmektedir.

Yargıtay kararı red bozma ne demek?

Bozma Kararı Ne Demektir? Bozma Kararı, sanık hakkında verilen kararın hatalı olduğu, mahkemenin kararının Yargıtay Ceza Dairesi tarafından bozulduğu, bu nedenle yeniden mahkemece yargılama yapılarak hukuka aykırılığın giderilmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmesi anlamına gelmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *