Kanun Maddesi Nasıl Yazılır?(Çözüm bulundu)

Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır: Bu Kanun‘un 17. maddesinin c bendi… Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 2’nci maddesine göre… vb.

Kanun maddesi nasıl kaynak gösterilir?

Yasalar veya Anayasa Yasalarda yasanın tam veya kısaltılmış adı verildikten sonra tarihi ve madde numarası yazılır. Şayet alt maddeye atıf yapılacaksa o zaman araya yatay çizgi konur. Aynı şekilde Anayasaya atıf yapıldığı zaman da Anayasanın adı, tarihi ve varsa madde numarası verilir.

Sayılı kanun nasıl yazılır TDK?

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar: Medeni Kanun, Türk Bayrağı Tüzüğü, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği vb.

Kanunlara atıf nasıl yapılır?

Resmî Gazeteye atıf şöyle yapılır: RG, Tarih-Sayı, s. Örnek: Anayasa Mahkemesi, 16 Ocak 1998 tarih ve E.1997/2, K.1998/1 sayılı Karar (Refah Partisinin Kapatılması), RG, 22 Şubat 1998, Sayı 23266. Eğer Resmî Gazete aynı gün ikinci defa olarak çıkmışsa, sayı numarasının yanına parantez içinde (Mükerrer) yazılır.

Başkanlığına nasıl yazılır?

Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının; Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan, Yürütme Kuruluna; Türkiye Büyük Millet

You might be interested:  Senet Nasıl Tahsil Edilir Avukat? (Best solution)

Kanun Nasıl kaynak gösterilir?

Resmi Gazete’de yayınlanan yasa ve yönetmelikler, T.C. Resmi Gazete, yayınlandığı tarih (gün, ay ve yıl olarak) ve sayısı belirtilerek yazılmalıdır.

Raporlar nasıl kaynak gösterilir?

Raporların dipnot gösterim şekli: Hazırlayan Adı Soyadı, “ Rapor Adı”, (Varsa) Rapor Türü, (Kurum Adı, Yılı; Numarası, Web Adresi. Hazırlayan Adı Soyadı, “ Rapor Adı”, (Varsa) Rapor Türü, (Kurum Adı; Numarası, erişim: Gün Ay Yıl, Web Adresi.

Kanununun nasıl yazılır TDK?

Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır: Bu Kanun ‘un 17. maddesinin c bendi… Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 2’nci maddesine göre…

TDK nasıl yazılır?

Ayrıca TDK kısaltması te de ka şeklinde kısaltıldığı için, yine kısaltmanın ekleri yanlış olabilmektedir. Türk Dil Kurumunun Nasıl Yazılır? Burada bu kurumu ifade ederken kesme işareti ile ayırma yapılmaz. Yani; Türk Dil Kurumu ‘nun yazımı yanlış iken, Türk Dil Kurumunun ifadesi doğru yazımıdır.

Hipodrom nasıl yazılır?

Fransızca kökenli bir kelime olan hipodrom, at yarışlarının yapıldığı alan anlamına gelir. HİPODROM NASIL YAZILIR? Hipodrom kelimesi, önünde bir özel isim yer almadığı sürece küçük harflerle yazılır. Ancak ‘Roma Hipodromu ‘ gibi özel isim olarak kullanıldığında büyük harfle yazılmalıdır.

Oscola atıf sistemi nedir?

OSCOLA Referans Yönteminde İzlenmesi Gereken Kurallar Yazar Adı Soyadı, ‘Eser Adı’ (Yıl) Cilt(Sayı) Dergi Adı <Linki> Erişim Tarihi. Web sitelerine ve bloglara yapılan atıflarda esere ilişkin bilgiler şöyle sıralanmalıdır: Yazar Adı Soyadı, ‘Eser Adı’ (Web Sitesinin Adı, Eserin Yayın Tarihi) <Linki> Erişim Tarihi.

Metin içinde Bkz nasıl yazılır?

Dipnotta ise bilgi bulunabilecek eser/eserler veya makale’ye “Geniş bilgi için bkz,” yahut “bunun için bkz,” şeklinde gönderme yapılır. Konu kaynaklara dayanılarak yazıldığı halde aynı meseleye temas eden bir eserde de bilgi bulunuyorsa “ayrıca bkz.” şeklinde gösterilir.

You might be interested:  Avukat Tabelaları Nasıl Olmalı?(Doğru cevap)

Makaleye atıf nasıl yapılır?

Doğrudan yapılan atıf, alıntılanan cümle(ler)nin kaynaktan bire bir aynı şekilde aktarılmasıdır. Doğrudan yapılan atıflarda, alıntı yapılan kısımlar orijinal kaynaktaki ile aynı heceleme, yazım ve noktalamaya sahip olmalıdır. Orijinal kaynakta heceleme hatası olsa bile değiştirilmeden aynen bırakılmalıdır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanlığına nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı ‘nın şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının şeklinde olmalıdır.

Bölümü nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Departman şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Bölüm şeklinde olmalıdır.

Şehir isimlerine gelen ekler nasıl yazılır?

Şehir ve ülke isimlerine gelen yapım ekleri de kesme işareti ile ayılır. – Bu yaz Londra’ya gideceğim için çok heyecanlıyım. – Babam her yıl Bursa’ya birkaç kere gider. Hayvanlara verilen özel isimlere yapım eki getirildiğinde kesme işareti kullanılır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *