Kanun Maddeleri Kaynakçada Nasıl Gösterilir? (Best solution)

Yasalar veya Anayasa Yasalarda yasanın tam veya kısaltılmış adı verildikten sonra tarihi ve madde numarası yazılır. Şayet alt maddeye atıf yapılacaksa o zaman araya yatay çizgi konur. Aynı şekilde Anayasaya atıf yapıldığı zaman da Anayasanın adı, tarihi ve varsa madde numarası verilir.

Yönetmelik nasıl referans gösterilir?

Resmi Gazete’de yayınlanan yasa ve yönetmelikler, T.C. Resmi Gazete, yayınlandığı tarih (gün, ay ve yıl olarak) ve sayısı belirtilerek yazılmalıdır.

Kaynakçada tez nasil gösterilir?

Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Yüksek Lisans Tezi /Doktora Tezi, Üniversite Adı, Yıl; Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, Tez Adı, Sayfa Numarası.

Mevzuata atıf nasıl yapılır?

Mevzuat Adı ( Mevzuat Adı Kısaltması), Resmî Gazete Sayı No (Yayın Tarihi), Kanun No. Mevzuat Numarası, md. Madde Numarası veya Sayfa Numarası. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), Resmî Gazete 7981 (13 Aralık 1951), Kanun No. 5846, md. 35/4.

Atıf nasıl yapılır APA?

APA stilinde metin içi kaynak gösterim, atıfta bulunulan eserin yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve yayın yılının eklenmesini suretiyle yapılmaktadır. Ancak bir kaynaktan doğrudan alıntı yapmanız durumunda, önüne p. veya pp. (s. veya ss.) ilave etmek suretiyle sayfa numara ya da numaralarının da eklenmesi gerekmektedir.

You might be interested:  Avukat Stopajı Kim Öder?(Çözülmüş)

PDF nasıl kaynak gösterilir?

APA’da PDF Makalesine Atıf Temel Format: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayın yılı). Makalenin başlığı [ PDF dosyası]. Dergi başlığı, cilt numarası (sayı numarası), sayfa numaraları.

Dergiler nasıl kaynak gösterilir?

Dergi: Yazar(lar)ın Soyadı (,) Adının Baş harfi (.) parantez içerisinde yayın yılı (.) Çalışmanın adı(.) Derginin Adı(,) Cilt Sayısı;(Sayı), Sayfa Numaraları.

Tez için referanslar nasıl yazılır?

Ancak referans gösterme temel olarak iki farklı biçimde yapılır. Ya bu bilginin yer aldığı cümlelerin sonunda parantez içerisinde verilir (buna yazar-tarih yöntemi de denir). Ya da yine bu cümlelerin sonuna sayı verilerek sayfanın altında dipnot biçiminde verilir (buna nümerik yöntem de denir).

Tez de atıf nasıl yapılır?

Doğrudan yapılan atıf, alıntılanan cümle(ler)nin kaynaktan bire bir aynı şekilde aktarılmasıdır. Doğrudan yapılan atıflarda, alıntı yapılan kısımlar orijinal kaynaktaki ile aynı heceleme, yazım ve noktalamaya sahip olmalıdır. Orijinal kaynakta heceleme hatası olsa bile değiştirilmeden aynen bırakılmalıdır.

Tezin yayınlandığını nasıl anlarız?

Kitap olarak basılmamış olan yayınlar kastedilir. Dijital erişime açık olup olmaması önemli değildir. ISBN almamışsa yayınlanmamış, almışsa yayınlanmış.

Metin içinde atıf nasıl yapılır?

Metin İçi Atıf atıf gösterme temelde şu şekildedir: (Yazar, yayın yılı, sayfa). Aynı yazara ait aynı yılda yayımlanmış iki ya da daha fazla esere atıf yapılıyorsa yayın yılının sonuna boşluk bırakılmadan alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir: (Koç, 2014a, 44; (Koç, 2014b).

Atıf yaparken aktaran nasıl yazılır?

Atıf yapılırken önce asıl kaynak yazılır sonra aktaran kaynak belirtilir. … (Saffar, 2001, 2/143 akt. Demir, 2014, 122).

Raporlar nasıl kaynak gösterilir?

Raporların dipnot gösterim şekli: Hazırlayan Adı Soyadı, “ Rapor Adı”, (Varsa) Rapor Türü, (Kurum Adı, Yılı; Numarası, Web Adresi. Hazırlayan Adı Soyadı, “ Rapor Adı”, (Varsa) Rapor Türü, (Kurum Adı; Numarası, erişim: Gün Ay Yıl, Web Adresi.

You might be interested:  Kanun Tasarısı Kim Tarafından Hazırlanır?(Mükemmel cevap)

Atıf stili nedir?

Bir alıntı genellikle atıf yaptığınız eserin yazarının soyadı, eserin yayın tarihi, varsa yayın şirketinin adı (basılı kitaplar için), dergi adı ve Dijital Nesne Tanımlayıcısını (DOI) gibi hususlardan oluşmaktadır.

APA formatında yazı nasıl yazılır?

APA Formatı ve Referans Sistemi:

  1. · Metin satırlar arası 2 satır boşluk ile yazılmalıdır.
  2. · Paragraflar soldan girintili olmalıdır.
  3. · İlk sayfa kapak sayfasıdır.
  4. · Makale içinde, kitap, film gibi adlar italik yazılmalıdır.
  5. · Sayısal ifadeler sözcük olarak yazılmalıdır.
  6. · Dipnotlar ilgili sayfanın altında verilir.

Atıf sayıları nasıl kontrol edilir?

Google akademik ile bilimsel çalışmalarınıza yapılan atıfları öğrenmek için;

  1. Adım 1: Öncelikle gmail hesabınıza giriş yapın ve ardından https://scholar.google.com.tr/ adresine gidiniz.
  2. Adım 2: Alıntılarım sekmesine tıkladıktan sonra gelen sayfada gerekli bilgileri doldurun:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *