Iş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Hangi Kanun Kapsamında Zorunlu Kılınmıştır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun yürütülmesine ilişkin çıkarılmış olan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerince yerlerinde çalışanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verilmesi yasal bir zorunluluktur.

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin amacı nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri

Hangi durumda çalışana eğitim verilir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine göre işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.

You might be interested:  Sair Yasal Deliller Ne Demek?(Soru)

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tehlikeli sınıfta çalışanlar için 2 yılda kaç saatten az olamaz?

(1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; a) Az Tehlikeli İşyerleri için en az sekiz saat, b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak İSG eğtimi süreleri belirlenir.

ISG temel eğitimi nedir?

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi; çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla hazırlanan bir temel eğitimdir.

6331 sayılı Kanuna göre çalışanların yükümlülükleri nelerdir?

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

1 işçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi hangi kanunda belirtilmiştir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun yürütülmesine ilişkin çıkarılmış olan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerince iş yerlerinde çalışanlara “ İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ” verilmesi yasal bir zorunluluktur.

Çalışanlara verilen zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyetini kim karşılar?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. İşveren tarafından karşılanır.

İSG eğitimi kimlere verilir?

Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir.

Işyerinde verilen eğitimler nelerdir?

İşyerinde Çalışanların Almaları Gereken Eğitimler

 • 1) Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi.
 • 2) Geçici ve belirli süreli işlerde eğitim.
 • 3) Yangın Eğitimi.
 • 4) İşlere Yönelik Özel Eğitim.
 • 5) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Eğitim.
 • 6) Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Eğitim.
 • 7) Asbestle Çalışmalarda Eğitim.
You might be interested:  Avukat Ne Zaman Vekalet Alabilir?(EN iyi 5 ipucu)

Iş sağlığı ve güvenliğine mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi çalışanın hakları?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Çalışanların

 • Katılım Hakkı
 • Çalışmaktan kaçınma hakkı
 • Çalışma yerini terk etme hakkı
 • Haklı nedenle iş sözleşmesinin derhal feshedilme hakkı
 • İşvereni şikayet etme ve ihbar etme hakkı

Çalışanların Temel eğitimi tehlike sınıfına göre düzenli aralıklarla kaç kez tekrarlanır?

– Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa, – Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa, – Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa düzenli eğitim vermekle yükümlüdür. Düzenli eğitimler tehlike sınıfına göre asgari sürelerle verilmek zorundadır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri bir inşaat şantiyesinde çalışanlar için kaç saatten az olamaz?

MADDE 21 – (1) Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz.

Az tehlikeli sinifta yer alan bir işyerinde Çalişanlarin üç yilda bir almasi gereken temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi süresi en az kaç saat olmalidir?

Az tehlikeli işyerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 3 yılda bir yapılmalıdır. Bu eğitimler bu yıl şartı olmak üzere 8 saat üzerinden verilir. İşe yeni başlayacak çalışanların da bu eğitimleri almaları sağlanır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *