Imar Barışı Hangi Kanun?(Soru)

İmar Barışı MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yapı kayıt belgesi yıkım kararını durdurur mu?

Yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili olarak İmar Kanunu ve Boğaziçi Kanunu’na istinaden verilen yıkım kararları ve tahsil edilemeyen idari para cezaları da iptal edilir.

Imar barışı 2020 de devam edecek mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şubat 2020 ‘de yaptığı açıklamada “Gelinen tarih itibarıyla yaklaşık 30 bin yapı kayıt belgesi aykırılık nedeniyle iptal edilmiştir ve bu yapılara ilişkin de hukuki süreç başlatılmıştır. Yeni bir imar barışı süreci şu an için söz konusu değil” demişti.

Yapı kayıt belgesi hangi kanun?

3194 sayılı İmar Kanunu ‘nun Geçici 16. maddesinin 5. fıkrasında da benzer şekilde; Yapı Kayıt Belgesi alan yapılarda yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kat mülkiyeti tesis edilebileceği düzenlenmiştir.

You might be interested:  Stajyer Avukat Cv Nasıl Hazırlanır?(Soru)

Yapı kayıt belgesi hangi durumlarda iptal edilir?

Buna göre Yapı Kayıt Belgesinin iptal sebepleri şu şekildedir;

  • Yapı Kayıt Belgesi alınan yapının 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapıldığının tespit edilmesi,
  • İmar barışı kapsamında olmayan alanlarda bulunan yapı hakkında yapı kayıt belgesi alınması,

Yapı kayıt belgesi ceza davasını düşürür mu?

Maddesine göre geçerli ve yasal koşulları sağlayan bir yapı kayıt belgesi alındığına kanaat edilmesi halinde, TCK’nın 184. maddesi gereğince açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilebilecektir.

Yapı kayıt belgesi iptal edilenler ne yapmalı?

Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen yapı “imar mevzuatına aykırı” yapı konumuna düşmektedir. Bu nedenle, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce belediye veya il özel idaresine de bildirimde bulunulmakta ve İmar Kanunu’nu göre işlem yapılması istenilmektedir.

Imar affı ne zaman bitiyor 2021?

İmar affı ödeme süresi 31 Aralık’a uzatıldı! İmar affının ödeme süresi 31 Aralık’a kadar uzatıldı. İmar affına başvuru yapanlar, bedelin en az yüzde 25’ini 31 Temmuz’a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırabilecek.

Torba yasada imar barışı var mı?

Yeni torba yasayla Boğaziçi öngörünüm bölgesinde bulunan bazı mahalleler de imar barışına dahil ediliyor. Böylece bir önceki yasa değişikliğinde imar barışına dahil edilmeyen Beykoz, Üsküdar ve Sarıyer’deki bazı mahalleler kapsama alındı.

Imar affı 2022 de çıkar mı?

Bakan Kurum 2022 yılında yeni bir imar affının bakanlığın gündeminde olmadığını ve bu konu hakkında herhangi bir çalışma yapılmadığını söyledi.

Yapı kayıt belgesi yapı ruhsatı yerine geçer mi?

Yapı Kayıt Belgesi Ruhsat Yerine Geçer Mi? Yapı kayıt belgesi, inşaat ruhsatı yerine de geçmez. Yani yapı kayıt belgesi alınmış bir yapıda tekrar inşaat yapılmak isteniyorsa, usulüne uygun olarak inşaat ruhsatı alınması gerekir.

You might be interested:  Avukat Olmak Için Hangi Liseye Gidilmeli?(Doğru cevap)

Yapı kayıt belgesi ile satış yapılabilir mi?

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak.

Yapı kayıt belgesi belediyenin hangi birimine verilecek?

MADDE 6 – (1) Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorundadır.

Yapı kayıt belgesi iptal olan bina yıkılabilir mı?

Yapı kayıt belgesi iptal olan bina için yıkım kararı alınabilir ve bu bina mühürlenebilir. Ayrıca kişi hakkında idari para cezası söz konusu olacaktır. Kişiye tanınan süre içerisinde yapı yıkılmazsa tekrar idari para cezası işlemi söz konusu olabilir.

Imar barışı başvurusu iptal edilir mi?

İmar barışından yararlanmak için belirlenen parayı ödememeniz durumunda imar barışı başvurunuz otomatik olarak iptal edilmiş oluyor.

Imar affına yatırılan para geri alınabilir mi?

Müteahhitten kaynaklanan kaçak yapılar için ödenen harç bedelleri müteahhitlerden geri alınabilecek. 31 Aralık 2018 tarihinde sona erecek olan imar barışı kapsamında ödenen tüm bedeller, söz konusu kaçak yapıyı yapan müteahhitten talep edilebilecek.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *