Iftiraya Uğrayan Yasal Olarak Ne Yapmalı? (Best solution)

İftira atmanın cezası nedir?

İftira suçu, hakkında savcılık soruşturması açılması veya idari yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesidir (TCK m.267). Yani, fail masum olduğunu bildiği bir kişiye suç atmaktadır. İftira suçu ile mağdura somut ve belirli bir fiil isnat edilmektedir.

İftira atan kişiye ne denir?

İftira atan kişiye ne denir? İftira eden kimseye “müfterî” denir.

Iftiraya uğrayan kişi tazminat davası açabilir mi?

İftira suçuna maruz kalan kişi, iftiraya uğradığını kanıtlayacak delillerle birlikte asliye ceza mahkemesine dilekçe yazmalı, dilekçesinde incelenmesi gereken konuları açıkça ifade etmelidir. İftiraya uğrayan taraf, iftira suçu işleyen tarafa tazminat davası açma hakkına sahiptir.

İftira atmanın günahı ne?

Hiçbir iftira, -iki kişi arasında geçse dahi- karşılıksız kalmaz. İftirayı atan unutsa dahi, onu gören, işiten ve yaratan Allah unutmaz; tüm isyankar sözlerin, iftiraların, kötü düşüncelerin ve zulümlerin ahirette cezasını verir. İftira, dinimizde şiddetli bir şekilde yasaklanmış ve büyük günahlardan sayılmıştır.

İftira suçu nasıl ispatlanır?

İftira Suçu Nasıl İspatlanır? TCK 267 suçunda öncelikle iftira atılan kişinin ilgili fiili işlemediğinin sabit olması gerekir. Bu bir mahkeme kararı olabileceği gibi başka şekilde olması da mümkündür.

Bir insan neden iftira atar?

İftira, bastırılmış duygularının dışavurumu gibidir, onları zehir akıtır gibi rahatlatır. İftira, iftiracının iftira attığı kişinin masumiyetinden, dürüstlüğünden ve inandırıcılığından korktuğunun, çekindiğinin çok açık göstergesidir. İftira bu anlamda bir tür psikolojik savaş yöntemi olarak karşımıza çıkar.

You might be interested:  4924 Sayılı Kanun Ne Demek?(Çözüm bulundu)

İftira nedir örnek?

İftira suçu şartlarında kişilere isnat edilen fiilin suç olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir fiil sebebiyle yapılan isnat ile birlikte iftira suçu ortaya çıkabilir. Örnek olarak; herhangi bir kamu kurumunda kişilerin haksız yere kınama suçu almasına sebep olan kişiler de iftira suçu işlemiş olacaktır.

İftiraya uğramak ne demek?

Rüyada iftiraya uğramak, kötü haberler almak, işlerde sıkıntı, hastalık, üzüntü ve zorluk yaşamak demektir. Rüyada iftiraya uğramak aynı zamanda uğursuzluk ve kötü şans olarak da tabir ediliyor. Rüya yorumcuları, bu rüyayı gören kişilerde nazar ve kem göz olduğuna işaret ediyorlar.

İftira davası nasıl açılır?

İftira suçu kapsamında, fail masum olduğunu bildiği bir kişiye suç atmaktadır. İftira atılan kişinin bu konuda dava açabilmesi için, iftira atanın ”hukuka aykırı bir fiil işlemediğini bildiği durumlarda” iftira atması gerekmektedir. Belirsiz olarak fiil isnat etmek, iftira suçu kapsamında değildir.

Manevi tazminat miktarı neye göre belirlenir?

Hukukumuzda, manevi tazminatın tutarını belirleme görevi, hâkimin takdirine bırakılmıştır.

  1. Saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliğini,
  2. Kişilik hakları zedelenen tarafın, ekonomik ve sosyal durumunu ve kusuru bulunup bulunmadığını ve varsa kusur derecesi,

Hangi durumlarda tazminat davası açılabilir?

Maddi ve manevi tazminat davası, ölüm, yaralanma veya başkaca maddi zarara neden olan eylem veya işlemi gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilere karşı açılır. Haksız fiillerde, haksız fiil kimin tarafından işlenmişse, tazminat davası da o kişiye karşı açılır.

Asılsız ihbar suç mu?

Bir kişi tarafından polise asılsız ihbar yapmak, gerçeğe aykırı hırsızlık ihbarı yapmak, veya asılsız, gerçeğe aykırı bir şekilde bir kimseyi adli makamlara şikayet etmek, kendi evinin kilidini kırarak evinde hırsızlık suçu işlendiğini iddia etmek v.b. gibi asılsız, uydurma eylemler suç uydurma suçunu oluşturur.

You might be interested:  Noterde Avukat Vekalet Ücreti Ne Kadar?(Çözünme)

İftira affedilir mi?

Bir rivayete göre, hadis de olabilir, ” İftiranın günahı zinadan daha büyüktür. Allah zinayı affeder iftirayı affetmez” diyor. Zina eden kişi tövbe eder, Allah affederse affeder. İftira atan kişi tövbe ederse geçmiyor.

İftira atmanın insanlara verdiği zararlar nelerdir?

İftiraya uğrayan insanlar maddi ve manevi zarara uğrarlar. İnsanlar haksızlığa uğramış olurlar, mağdur olurlar, şerefleri incinir, manevi olarak yıpranırlar, maddi kayıplar da yaşayabilirler.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *