Hangi Durumlarda Avukat Baroya Şikayet Edilir?(Çözünme)

Avukat baroya şikayet edilirse ne olur?

Avukatlık Yasasının 64. maddesi gereğince şikayetli avukat, baro yönetim kuruluna savunma vermek zorundadır. Savunma verilmediğinde Baro tarafından idari para cezası verilebilir. İdari para cezası disiplin cezası değildir. İTİRAZ: Disiplin Kurulu kararlarına karşı TBB Disiplin Kuruluna 30 gün içinde itiraz edilebilir.

Bir avukat nasıl şikayet edilir?

Avukatını şikayet etmek isteyen müvekkilin şöyle bir yol izlemesi gerekiyor: Baro başkanlığına dilekçesini veriyor. Bu dilekçe için yönetim kurulunda bir dosya açılıyor ve şikayet edilen avukatın savunması alınıyor.

Barolar Birliğine şikayet nasıl yapılır?

Ankara Barosu hakkında her türlü şikayet,görüş ve önerileriniz için, Ankara Barosu Şikayet Hattı 444 44 64 ve şikayet mail adresi sikayet @ankarabarosu.org.tr meslektaşlarımızın hizmetine girmiştir.

Avukatın mesleğinde ve davranışında kusurlu sayıldığının avukata bildirilmesi cezası nedir?

1. Uyarma; avukatın mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin kendisine bildirilmesidir. 2. Kınama; meslekinde ve davranışında kusurlu sayıldığının avukata bildirilmesidir. 3.Onbin liradan yüzellibin liraya kadar para cezası.

Avukat akraba davasına bakabilir mi?

Avukatın hakim veya savcı ile hısımlık veya evlilik münasebeti: Madde 13 – Bir hakim veya Cumhuriyet Savcısının eşi, sebep veya nesep itibariyle usul ve füruundan veya ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) hısımlarından olan avukat, o hakim veya Cumhuriyet Savcısının baktığı dava ve işlerde avukatlık edemez.

You might be interested:  6736 Sayılı Kanun Hangi Borçları Kapsıyor?

Avukatlık Bürosunu nereye şikayet edebilirim?

Bu kişilerin yapabileceği en iyi şey arama kayıtları ve görüntülerini alarak savcılık nezdinde şikayette bulunmalarıdır. Bununla da yetinmeyip, avukatlık bürosunun bağlı bulunduğu baroya da şikayette bulunabilirler.

Avukatın azli nasıl olur?

Avukat Nasıl Azledilir? Bir avukatı görevden çekebilmek veya onu azletmek için sözlü beyan yeterli değildir. Noterde verilen vekaletname gene noterden iptal edileceği için avukat azletme işlemi de noterden yapılır.

Avukat suç duyurusunda bulunabilir mi?

Suç Duyurusunda Avukat İle Mi Başvurmalıyım? Herkes ihbar hakkına sahip olup, şikayet ancak suçtan zarar gören veya mağdur tarafından başvurulabilecek bir yoldur. Suç duyurusunda bulunmak için avukat ile çalışma zorunluluğu yoktur. Ancak hukuki süreçte atılan her adımın önemi büyüktür.

Baro avukatlarına nasıl ulaşabilirim?

Toparlamak gerekirse; adli yardımdan faydalanmak için icra takibinin yapılacağı veya davanın açılacağı baro başkanlığına ya da baro adli yardım bürolarına şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir. Başvurunuz karşısında ilgili birim, ödeme gücünüzün bulunmadığını belgelemek durumundadır.

Barodan avukat nasıl talep edilir?

Avukatlık Kanununun 178.maddesine göre, avukat talebi için baroların bünyesinde bulunan adli yardım büro ya da temsilciliklerine başvurulmasıdır Başvuru sırasında bazı belgeler talep edilir. Bu belgelerin değerlendirilmesi sonrasında gerekli koşulları taşıyan kişilere ücretsiz avukat görevlendirilmesi yapılır.

Avukat hakkında soruşturma nasıl yapılır?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58’inci maddesi, avukatların görev suçları nedeniyle soruşturma, 59’uncu maddesi ise kovuşturma usulünü düzenlemiştir. Bu düzenlemelere göre avukatların görev suçlarından ötürü Adalet Bakanlığından izin alınmadan doğrudan doğruya soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

Terör suçundan ceza alan avukat olabilir mi?

Yasanın beşinci maddesinin birinci fıkrasına göre, eğer iki yıl üstü ceza alınırsa, devlete karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar ve avukatlıkla bağdaşmayan suçlar dediğimiz irtikâp, yolsuzluk gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkûmiyet varsa kişi avukatlık yapamaz.

You might be interested:  Nasıl Avukat Oldum?(EN iyi 5 ipucu)

Avukatın sorumluluk halleri nelerdir?

Avukatın Görev ve Sorumlulukları

  • İşe Başlama Yükümlülüğü
  • Haklı Neden Olmaksızın Çekilme Hali.
  • İşi Takip Zorunluluğu.
  • Bilgi Verme Yükümlülüğü
  • Ücrete hak kazanma ve ödenecek ücret.
  • Haklı Neden Olmadan İşin Tamamlanmaması Hali.
  • Görev konusu iş ile ilgili olarak başka bir avukatın yetkilendirilememesi.

Avukatların disiplin soruşturmasını kim yapar?

Baro Yönetim kurulu, ihbar, şikâyet4 veya cumhuriyet savcısının isteği ile yada resen Disiplin soruşturmasına başlamaktadır. (md. 141) Disiplin soruşturması, avukatın levhasına yazılı olduğu Baro Yönetim Kurulu tarafından yapılmaktadır. Baro Yönetim Kurulu üyelerden birini soruşturma yapmakla görevlendirir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *