Avukat Tabelası Nasıl Olmalı?

Tabelada en çok iki renk kullanılabilir. Tabela (70 cm x 100 cm) boyutunu geçemez. Ancak birden fazla avukata ya da avukatlık ortaklığına ait tabelalar ile yüksek katlarda kullanılacak tabelalarda bu boyut (100 cm X 150 cm) ye kadar arttırılabilir.

Avukatlık büroları hangi Büro kategorisine girer?

Yukarıda yer verilen kurallarda da belirlendiği şekli ile avukatlık, sunulan hizmet açısından bir kamu hizmeti; mesleki faaliyet olarak ise bir serbest meslektir.

Avukatlar sponsor olabilir mi?

Saygı ve sevgilerimle.. Madde 34 – (Değişik: 2/5/2001-4667/21 m.) Madde 55 – Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.

Avukat tabelası ne kadar?

Avukat Tabela fiyatı için fiyatlandırma, montaj alanı, ışıklı veya ışıksız tabela olmak üzere değişkenlik göstermektedir. ortalama tam bir fiyat vermek doğru olmasada fiyat aralığı 2.000 TL ile 9.000 TL arasında fiyat aralıkları göstermektedir.

Avukatın özen yükümlülüğü nedir?

Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca: “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık un- vanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla

You might be interested:  Boşanma Avukat Masrafı Ne Kadar?(Çözülmüş)

Avukatlık kamu hizmeti niteliği nedir?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Avukatlık Kanunu Taslağı’nın 2. maddesine göre, “ avukatlık, yargı erki içinde, bağımsız savunmayı temsil eden kamu hizmeti niteliğinde bir meslek” olarak ifade edilmiş ve ayrıca avukatlık mesleğinin ticari faaliyet sayılmadığı belirtilmiştir.

Avukatlık bürosunda sekreter ne iş yapar?

Hukuk sekreteri; avukatlık büroları, barolar, adliye teşkilatı ve hukuk müşavirlikleri gibi birtakım kurum ve kuruluşlarda evrak işleri ile ilgilenip kayıt tutan kişilere verilen mesleki unvandır. Yöneticinin günlük işlerini organize eder ve büro yönetiminden sorumludur.

Avukatlar logo kullanabilir mi?

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; avukatın veya avukatlık ortaklığının ad ve unvanını belirtme amacını aşan her türlü yazı, deyim, resim, kayıtlı bulunduğu baro veya Türkiye Barolar Birliği amblemi dışında amblem ve şekiller yer alamaz.

Avukatlar neden reklam veremez?

Nitekim meslek kurallarının 7. Maddesinde ise: “ Avukat, salt ün kazandırmaya yönelen her türlü gereksiz davranıştan titizlikle kaçınmalıdır.” İfadesi yer almaktadır. Bahse konu düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere; avukatların reklam yaparak iş sağlama amacı gütmeleri meslek kurallarına aykırılık teşkil etmektedir.

Avukat nasıl reklam yapar?

Avukat nasıl reklam yapar?

 • Bulunabilmenin en önemli yolu web sitesi. Avukatların çoğu arama motorlarında bulunabilmek için web sitesi yaptırmaktadır.
 • Google’ın olmazsa olmazı Google işletme kaydı
 • Sosyal medya her zaman güçlü
 • Basında haber olmak isminize değer katar.

Işıklı tabela vergisi ne kadar?

Kullanılan tabelanın resmi ölçümünün yapılması ile birlikte vergilendirme yapılmaktadır. Bu tabelaların ışıklı ve kayan tabela olması durumunda alınmakta olan ücret 150 TL olarak belirlenmiştir. Ücretlendirme Devlete ait Belediye alanlarında yapılması durumunda da farklılık göstermektedir.

Avukatın Reklam Yasağı ne demektir?

“1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Madde 55: Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.

You might be interested:  Medeni Kanun Hangi Ilkeye Aittir?(Çözünme)

Avukatın müvekkiline karşı yükümlülükleri nelerdir?

7.1. Avukatın Müvekkiline Karşı Yükümlülükleri

 1. 7.1.1. Avukatın, Özen Gösterme ve Dürüst Davranma Yükümlülüğü
 2. 7.1.2. Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü
 3. 7.1.3. Avukatın İşi Reddetme Yükümlülüğü
 4. 7.1.4. Avukatın İşi Reddettiğini Bildirme Yükümlülüğü
 5. 7.1.5.
 6. 7.1.6.
 7. 7.1.7. Avukatın Reklam Yasağına Riayet Etme Yükümlülüğü

Avukatın hak ve yükümlülükleri nelerdir?

Avukatın Hak ve Yükümlülükleri

 • Ücret hakkı
 • Dosya evrakını tetkik yetkisi.
 • Tekel hakkı
 • Tanıklıktan çekinme hakkı
 • Baro genel kuruluna katılma hakkı
 • Avukatlık ücreti isteme hakkı
 • Avans isteme hakkı
 • Özen yükümlülüğü

Avukatların yükümlülükleri nelerdir?

Avukatın Görev ve Sorumlulukları

 • İşe Başlama Yükümlülüğü
 • Haklı Neden Olmaksızın Çekilme Hali.
 • İşi Takip Zorunluluğu.
 • Bilgi Verme Yükümlülüğü
 • Ücrete hak kazanma ve ödenecek ücret.
 • Haklı Neden Olmadan İşin Tamamlanmaması Hali.
 • Görev konusu iş ile ilgili olarak başka bir avukatın yetkilendirilememesi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *