Avukat Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Kesilir?(Çözünme)

Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 237. maddesi, serbest meslek makbuzunda bulunması gereken bilgileri şöyle sıralar:

  1. Makbuzu düzenleyenin adı, soyadı, unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
  2. Müşterinin adı, soyadı, unvanı ve adresi.
  3. Alınan para miktarı
  4. Makbuzun düzenlendiği tarih.
  5. Serbest meslek erbabının imzası

Avukatlık ücreti serbest meslek makbuzu ne zaman kesilir?

Vergi Usul Kanununa göre fatura ve serbest meslek makbuzlarının kesimi, mal ya da hizmetin sunulduğu, yani işin bittiği ya da karşılığının tahsil edildiği tarihte düzenlenip kesilmek mecburiyetindedir. Geç kesilmesi halinde, usulsüzlük yapılmış olur.

Serbest meslek makbuzu nasıl kesilir?

Serbest meslek makbuzu kesebilmek için, vergi dairesinden meslek mükellefiyeti açtırmak gerekiyor. Bundan sonra da, anlaşmalı matbaalar aracılı ile serbest meslek makbuzları bastırılıyor. Verilen hizmet için, bu makbuz dolduruluyor. Makbuzun aslı müşteriye verilerek hizmet bedeli tahsil ediliyor.

Serbest meslek makbuzu kime kesilir?

Tüm serbest meslek sahiplerinin tahsilat yaptıklarından sonra serbest meslek makbuzu kesmeleri zorunludur. Bu makbuzun düzenlenebilmesi için bağlı olunan vergi dairesinden, serbest meslek mükellefiyeti açtırılmalıdır. Sonrasında da anlaşmalı bir matbaada SMM bastırılmalıdır.

Gerçek kişiye serbest meslek makbuzu nasıl kesilir?

Serbest meslek makbuzu kesebilmek için önce Vergi Dairesi’nden serbest meslek mükellefiyeti açtırılır, ardından anlaşmalı matbaalardan serbest meslek makbuzu temin edilir. Hizmetlerinizi sunduktan sonra serbest meslek makbuzunuzu doldurup müşterinize verebilir, karşılığında da hizmet bedelini tahsil edebilirsiniz.

You might be interested:  Bir Avukat Ne Kadar Maaş Alır?(Doğru cevap)

E serbest meslek makbuzu ıslak imza gerekli mi?

Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e – Serbest Meslek Makbuzunun, muhatabının talebi çerçevesinde ıslak imzalı kâğıt çıktısı verilerek ya da elektronik ortamda iletilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

Geçmişe dönük SMM kesilir mi?

7. e- SMM geriye dönük kesilir mi? Bir önceki belirttiğimiz gibi, serbest meslek makbuzu tahsilatın yapıldığı anda düzenlenmelidir. Bu durum e- SMM için de aynı şekildedir. e-Fatura ve e-arşiv fatura için tanınan azami 7 günlük süre, e- SMM için geçerli değildir.

E-SMM nereden kesilir?

e – SMM nasıl kesilir?

  • Bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden serbest meslek mükellefiyeti bildiriminde bulunun.
  • Bir sonraki aşamada detaylı olarak aktaracağımız başvuru adımlarını tamamlayın.
  • Ürün veya hizmetinizi sağladıktan hemen sonra makbuzu dijital ortamda doldurup müşterinizle paylaşabilirsiniz.

E-SMM nereden kesilecek?

e – SMM ( e -Serbest Meslek Makbuzu) Nasıl Kesilir? Öncelikle e -imza veya mali mühre sahip olmanız gerekir. Özel entegratörler veya GİB portal aracılığıyla e – SMM ( e -Serbest Meslek Makbuzu) kesebilirsiniz.

Vergi dairesine serbest meslek makbuzu nasıl kesilir?

Serbest meslek makbuzu kesebilmek için önce Vergi Dairesi ‘nden serbest meslek mükellefiyeti açtırman gerekir. Sonra anlaşmalı bir matbaada serbest meslek makbuzu bastırabilirsin. Hizmeti verdikten sonra ise serbest meslek makbuzunu doldurup müşterine verebilir ve karşılığında hizmet bedelini tahsil edebilirsin.

Stopaj hangi durumlarda uygulanır?

Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi kazançlara ilişkin tutarın ilgililere ödenmesi noktasında kaynakta kesilen ve o ilgili adına vergi dairesine yatırılan bir vergidir. Serbest meslek ödemeleri, gider pusulaları, personele yapılan ücret ödemeleri, kira ödemeleri ve kar payları stopaj vergisine tabiidir.

Serbest meslek makbuzu mükellefi ne demek?

Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri karşılığında yaptığı tahsilatlar için düzenlediği değerli bir evraktır. Freelance çalışanlar için kolayca SMM kesmek yazımıza göz atabilirsiniz.

You might be interested:  Kanun Çalgısını Kim Buldu?(Çözüm bulundu)

Serbest meslek makbuzu stopaj kim öder?

Stopaj brüt tutar üzerinden %20 ve KDV %18’dir. Stopajı müşteriniz sizin adınıza vergi dairesine öder (muhtasar beyanname ile). KDV’yi de vergi dairesine siz ödersiniz.

Kimlere Stopajlı fatura kesilir?

Herhangi bir kişiye serbest meslek hizmeti yaptırdığınızda, yaptığınız ödemenin içerisinden Stopaj Vergisi kesilir ve kesilen kısımdan kalan kısmı siz karşı tarafa ödersiniz. Stopaj Vergisi olarak yaptığınız kesintiyi de muhtasar beyannamede devlete ödersiniz.

Serbest meslek makbuzu kimler ne zaman kullanır?

Serbest meslek ile iştigal edenler, mesleki faaliyetleriyle ilgili tahsilatlarda, tanzim etmek zorunda oldukları belgeye Serbest Meslek Makbuzu (SMM) denir. Serbest Meslek Makbuzu, iki sayfa olarak düzenlenir. Bir sayfası müşteriye verilir.

Serbest meslek stopajı nedir?

Serbest meslek makbuzunun içeriğinde stopaj ile birlikte KDV de bulunmaktadır. Brüt tutar üzerinden stopaj yüzde 20 olup KDV ise yüzde 18’dir. Stopaj muhtasar beyannamesi ile beraber serbest meslek makbuzu kesenin müşterisi tarafından serbest meslek erbabı adına ödenmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *