Avukat Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Düzenlenir?(Doğru cevap)

Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 237. maddesi, serbest meslek makbuzunda bulunması gereken bilgileri şöyle sıralar:

 1. Makbuzu düzenleyenin adı, soyadı, unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
 2. Müşterinin adı, soyadı, unvanı ve adresi.
 3. Alınan para miktarı
 4. Makbuzun düzenlendiği tarih.
 5. Serbest meslek erbabının imzası

Avukatlar serbest meslek makbuzunu nasıl keser?

İki nüsha olarak düzenlenir ve asıl sayfası müşteriye verilir. Bir serbest meslek makbuzu üzerinde karalama yapılmamalı ve makbuzlar tarih sırasına göre kesilmelidir. Sıra numarası ve tarihlere dikkat edilmelidir. Eğer bir hata yapılırsa bu makbuz koçana zımbalanmalı ve üzerine “iptal” ifadesi yazılmalıdır.

Avukat serbest meslek makbuzu ne zaman düzenlenir?

Vergi Usul Kanununa göre fatura ve serbest meslek makbuzlarının kesimi, mal ya da hizmetin sunulduğu, yani işin bittiği ya da karşılığının tahsil edildiği tarihte düzenlenip kesilmek mecburiyetindedir.

Avukatlar E makbuza ne zaman geçiyor?

Resmi Gazetede yayımlanan bu Tebliğe göre, e -Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına zorunlu geçiş tarihi 01.06.2020 tarihi olarak belirlendi. Yani, tüm serbest meslek erbapları ( avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.)

You might be interested:  Yasal Danışmanı Kim Atar?(Çözülmüş)

Avukat serbest meslek makbuzu kime kesilir?

a) Vekalet ücretinin, borçlu (davayı kaybeden) tarafından, doğrudan avukata ödendiği durumlarda, avukat tarafından serbest meslek makbuzunun borçlu (davayı kaybeden) adına düzenlenmesi gerekmektedir.

E-serbest meslek makbuzu kaç gün geriye dönük kesilir mi?

7. e -SMM geriye dönük kesilir mi? Bir önceki belirttiğimiz gibi, serbest meslek makbuzu tahsilatın yapıldığı anda düzenlenmelidir. Bu durum e -SMM için de aynı şekildedir. e -Fatura ve e -arşiv fatura için tanınan azami 7 günlük süre, e -SMM için geçerli değildir.

Avukatlar iade faturası keser mi?

Avukatlarda yapılan işe göre fatura düzenlenmesi olanaksızdır. Avukatlık hizmetlerinde hizmetin ifası akabinde mutlak surette o gün içerisinde serbest meslek makbuzu düzenlenmesi zorunludur. Hizmet, teslim ve teslim sayılan durumlar ile mal ithalatı haricinde kalan işlemlerdir.

E-SMM geriye dönük kesilir mi?

Geriye dönük e – SMM kesilemez. Makbuz tahsilat esası geçerli olduğundan tahsilat yapıldığı andan makbuz düzenlenmek zorundadır.

E-SMM aktivasyon nasıl yapılır?

e – SMM Ödeme ve Aktivasyon Süreci

 1. e – SMM Geçiş Rehberine Gidiniz.
 2. e -İmza’nın Bilgiyasarda Takınız.
 3. Sözleşmeyi İmzalayınız.
 4. Aktivasyon Sürecinin Tamamlayınız.
 5. Aktivasyon İşleminin Nasıl Yapılacağınız İzleyiniz.
 6. Makbuz Kesmek İçin Yapmanız Gerekenler.
 7. Artık Makbuz Kesmeye Hazırsınız.

E-serbest meslek makbuzu ıslak imza gerekli mi?

Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e – Serbest Meslek Makbuzunun, muhatabının talebi çerçevesinde ıslak imzalı kâğıt çıktısı verilerek ya da elektronik ortamda iletilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

E-serbest meslek makbuzu iptal edilebilir mi?

e – Serbest Meslek Makbuzunun iptal süresi ne kadar? e – Serbest Meslek Makbuzunun iptal süresi 8 gündür. İptal işlemi e -SMM’nin alıcıya iletilme tarihinden itibaren 8 gün içinde yapılmalıdır.

E-serbest meslek makbuzu kaç gün içinde iptal edilir?

Kesilen e -SMM kaç gün içerisinde iptal edilebilir? Özel entegratör ya da GİB Portal üzerinden kestiğiniz e -SMM’leri 8 gün içinde iptal edebilmeniz mümkün.

You might be interested:  Bürosu Olan Avukat Ne Kadar Kazanır?

E imza olmadan e-SMM kesilir mi?

e – SMM basvurusu için serbest meslek erbaplarinin öncelikle bir mali mühür cihazina veya elektronik imzaya ( e – imza ) sahip olmalari gerekiyor. Mükellefiyetleri adi ortaklik seklinde olan serbest meslek erbaplarinin mali mühür cihazi almasi gerekmektedir.

Stopajsız serbest meslek makbuzu kesilir mi?

Serbest Meslek Makbuzu Stopajsız Şekilde Kesilir Mi? Bu makbuzu faturadan ayıran en önemi özellik stopajının olmasıdır. Son vergi düzenlemeler ile serbest meslek makbuzları için uygulanan stopaj oranı %20 olmuştur. Stopajsız da SMM kesilir.

Icra vekalet ücreti makbuz kime kesilir?

(3) Vekalet ücretinin, borçlu (davayı kaybeden) tarafından, icra ve iflas müdürlükleri aracılığıyla avukata ödendiği durumlarda, avukat tarafından serbest meslek makbuzunun borçlu (davayı kaybeden) adına düzenlenmesi gerekmektedir.

Avukat stopaj öder mi?

Avukatın müvekkili GVK’nun 94. maddesi kapsamında stopaj (vergi kesintisi) yapmakla yükümlü vergi mükellefi kişi veya kurumlardan ise, serbest meslek makbuzunda %20 oranında stopaj gösterilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *