Avukat Olmadan Icra Takibi Nasıl Yapılır?(Soru)

Bu noktada ilgili kanunlarda yer alan hükümlere göre icra takibi başlatabilmek için avukata vekalet verilmesi şart koşulmamaktadır. Dolayısıyla icra takibini avukatlar aracılığıyla açabileceğiniz gibi şahsi başvuru yaparak da avukat vekaleti olmadan da yerine getirebilirsiniz.

Icra takibi başlatmak için ne yapmalıyım?

İcra takibi başlatmak için;

  1. İcra Dairesi’ne dilekçe verilir.
  2. İcra takip dilekçesi üzerine İcra Müdürlüğü’nden ödeme emri ya da ödeme emri ya da icra emri tebliğ edilir.

Icra takip dosyası nasıl hazırlanır?

Üstten alta doğru dosyada bulunması gereken evraklar sırasıyla şu şekildedir:

  1. İlamsız icra takibi. Takip talebi. Ödeme emri. Dayanak belge suretleri. Vekaletname.
  2. İlamlı icra takibi. Takip talebi. İcra emri. İlam aslı veya mahkemeden aslı gibidir onaylı sureti. Vekâletname.

UYAP üzerinden icra takibi nasıl açılır?

UYAP üzerinden nasıl takip açabilirim? UYAP ‘a e-imzanızla giriş yaptığınızda sol menüde E-Dava ve E- takip Aç seçeneğini tıklayın. Açılan menüden İcra Takibini seçiniz. Eğer açılan sekmede beklemenize rağmen hiç bir görüntü gelmediyse bilgisayarınızda Java ve Flash programlarının kurulu olduğundan emin olunuz.

Icra takibi süreci nasıl işler?

İcra takibinin aşamaları alacaklının icra müdürlüğüne vereceği takip talebi ile başlar. Takip talebi icra dairesine verildikten sonra hazırlanan ödeme emri borçluya tebliğ edilir. Bu tebliğden itibaren belirli bir sürenin itiraz olmaksızın tamamlanması halinde takip kesinleşir ve haciz aşaması başlar.

You might be interested:  Resmi Gazetede Yayınlanan Bir Kanun Ne Zaman Yürürlüğe Girer?(Mükemmel cevap)

Icra takibi neden başlatılır?

İcra Takibi Nedir? İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takiptir.

Icra dairesinde icra takibi nasıl yapılır?

İcra takibi başlatmak için gerekli olan evrakların hazırlanması ve bu evraklarla icraya verilecek kişinin yerleşim yerinde bulunan icra müdürlüğüne başvurulması gerekir. Başvurunun kabul edilmesi için bu belgelerin yanı sıra, ödeme emri ve takip talebi de hazırlanmış olmalıdır.

Icraya vermek için avukat şart mı?

Bu noktada ilgili kanunlarda yer alan hükümlere göre icra takibi başlatabilmek için avukata vekalet verilmesi şart koşulmamaktadır. Dolayısıyla icra takibini avukatlar aracılığıyla açabileceğiniz gibi şahsi başvuru yaparak da avukat vekaleti olmadan da yerine getirebilirsiniz.

Icra takip masrafı ne kadar?

İcra başvuru harcı 2021 yılı için 59,30 TL dir. İcra takibinde vekaletname varsa vekalet suret harcı ve vekalet pulu da yatırılmalıdır. Bunların tutarı ise 21,9 TL tutar. Posta masrafları da önemli bir masraf kalemi olup dosyaya bir miktar gider avansı yatırmakta fayda vardır.

7 örnek icra takibi nedir?

Kısaca en sık karşılaşılan icra takibi türlerini şu şekilde açıklayabiliriz. a-) İlamsız Takipte Ödeme Emri ( Örnek No: 7 ): Bu takip yolunda herhangi bir belge ibraz etmeden alacaklı sadece alacağı olduğunu belirterek borçlu aleyhine icra takibi başlatabilir. Bu takip türünde 5 gün itiraz, 10 gün ödeme süresi vardır.

Vatandaş Uyaptan icra takibi açabilir mi?

Uyap Vatandaş Portalı üzerinden icra takibi açılışı yapabilmek mümkün değildir. Fakat açılan icranın takibini vatandaşlar da gerçekleştirebilirler. Vatandaşlar e devlet şifreleri, e imza ya da mobil imzalarıyla Uyap Vatandaş portalına girerek soldaki menüden gerekli girişleri yaparak icra takibi gerçekleştirebilirler.

You might be interested:  Medeni Kanun Hangi Ulkeden Alinmistir?(Mükemmel cevap)

İlamlı icra takibi nasıl yapılır?

İlamlı icra takibi, alacaklının önce mahkemeye başvurması, yapılan yargılama sonunda lehine bir ilam (karar) elde etmesi ve sonra da icra dairesine başvurarak bu ilamın icrasını talep etmesi şeklinde gerçekleştirilen bir takip yoludur.

Nafaka için icraya nasıl verilir?

İcra takibi nafakayı alamayan kişilerin ödemesi gecikme tarihinden itibaren başlatılabilir. İcra dairesine başvuran bir kişi nafakayı almaya yönelik bir talep oluşturur ve bu nafakanın belirli bir günü doldurması ve hala yatırılmaması sonucunda nafaka borçlusundan cebri icra yoluyla borç tahsil edilmektedir.

Icra takibi nasıl sonuçlanır?

İcra takibinin yapılması ve kısa sürede sonuçlanması için, doğru icra müdürlüğünde, doğru adrese yapılarak yapılan tebligat parçalarında kısa sürede dosyaya gelmesi gerekiyor ki, itiraz süresi ve ödeme süresi dolduktan sonra kesinleşir.

Icraya düşen borç ödenmezse ne olur?

Borç ödenmezse hapis cezası verilebilir. Yani, hakkında icra takibi başlatılan kişiye yalnızca borcunu ödemedi diye hapis cezası verilemez. Buradaki hapis cezasından kasıt ise Tazyik hapsidir.

Haciz işlemi kaç gün içinde başlatılır?

Bunun yanı sıra haciz konusunda verilecek olan takip kararının kesinleşmesi de şarttır. İlamsız olarak tanımlanan icra takiplerinde ise ödeme emri tebliğin üzerinden bir süre belirlenmiştir. Bu süre 7 gündür. 7 gün içinde herhangi bir itiraz söz konusu değilse haciz işlemlerine başlanır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *