Avukat Hangi Bilgilere Ulaşabilir?(Çözünme)

Avukatlar, vekili olmadıkları kişiler hakkında sorgulama yapabilecek ve UYAP sisteminde borç bilgileri, araç kaydı, SSK bilgilerine, banka bilgililerine rahatlıkla ulaşabilecekler.

Avukat Uyaptan neleri görebilir?

Avukat Bilgi Sistemi sayesinde Avukatlar, UYAP üzerinden yeni dava açabilir, mevcut davalarını takip edebilir, duruşma günlerini öğrenebilir, dosyalarına her türlü evrakı gönderebilir, duruşma zabıtlarını alabilir, yargılama harcı, ücret ve diğer masraflara ilişkin her türlü para işlemini çevrimiçi olarak

Avukatlar herkesin dosyasını görebilir mi?

Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Avukat veya stajyer, vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir.

Avukat taraf olmadığı dosyayı inceleyebilir mi?

Avukatlık Kanunu’nun “İşlerin stajyer veya sekreterle takibi, dava dosyalarının incelenmesi ve dosyadan örnek alma” başlıklı 46. maddesinin 2. fıkrasına göre; “ avukat veya stajyer, vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur.

UYAP avukat Portalı üzerinden yapılan işlemler nelerdir?

Avukatlar, https:// avukat. uyap.gov.tr adresinden; E-imza ve M-imza ile UYAP Avukat Portala bağlanarak on-line, dava ve icra takibi (e-takip) açabilmekte, yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti bulunan açık ve kapalı dosyalarını inceleyebilmektedir.

You might be interested:  Boşanmada Avukat Ücretini Kim Öder?(Doğru cevap)

Avukatlar neleri görebilir?

Avukatlar, vekili olmadıkları kişiler hakkında sorgulama yapabilecek ve UYAP sisteminde borç bilgileri, araç kaydı, SSK bilgilerine, banka bilgililerine rahatlıkla ulaşabilecekler.

Avukat tapu bilgilerini öğrenebilir mi?

Yine Avukatlık Kanunu’nda da; kamu kurum ve kuruluşlarının avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgenin incelemesine sunmakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. Avukatlar Tapu Sicil Müdürlüklerine giderek avukat olduğunu ispat etmek şartı ile (kimlik vs.) tapu sicil belgelerini inceleyebilirler.

Dava dosyasının içeriğini nasıl öğrenebilirim?

Sistemine “https://vatandas.uyap.gov.tr/vatandas/index.jsp” adresinden giriş yapabilirler. E-Devlet şifresi, mobil imza ya da Elektronik İmza ile sisteme giriş yapılabiliyor. e-Devlet şifresi ile giriş yapanlar UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarını ve evraklarını görebiliyor.

Avukatlar numara bulabilir mi?

Avukat telefon numarası bulma için ikinci önemli yolda e-devlet üzerinden uyap uygulamasına giriş yapıp hakkınızda açılan davaya bakmanızdır. Burada hakkınızda açılan davanın yanı sıra davanızı üstlenen avukatın ismine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Dava bilgilerinde kimi zaman avukatın numarası da belirtilmektedir.

Avukat dosyadan örnek alabilir mi?

Madde 46 – (Değişik: 2/5/2001 – 4667/32 md.) Avukat, işlerini kendi sorumluluğu altındaki stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle de takip ettirebilir, fotokopi veya benzeri yollarla örnek aldırabilir. Vekâletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez.

Gizlilik kararı verilen dosyayı avukat inceleyebilir mi?

Her avukat, vekalet sunmaya gerek duyulmadan gizlilik kararı verilmemiş soruşturma ve kovuşturma dosyalarını inceleme hak ve yetkisine sahip bulunmaktadır. İnceleyen avukattan kimlik sorulması ve talebin yazılı olarak alınması her zaman mümkün olup bu konuda yasal bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Avukat başka ilden dava alabilir mi?

AVUKAT BAŞKA ŞEHİRDE DAVA ALABİLİR Mİ? Avukatın kayıtlı olduğu baronun bulunduğu ilden başka ilde iş ve dava alması mümkündür. Avukat için başka şehirde dava alması önünde herhangi bir engel yoktur. Avukatın başka yerde dava alması mümkündür.

You might be interested:  Ecem Kanun Şimdi Ne Yapıyor?(EN iyi 5 ipucu)

Avukat katibi dosya inceleyebilir mi?

(2) Avukatlar ve stajyerler, vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını zabıt katibinin gözetiminde her zaman inceleyebilirler. İncelemenin yapıldığına dair düzenlenen dosya inceleme tutanağı avukat veya avukat stajyeri ile zabıt katibi tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.

UYAP Avukat Portalı üzerinden online duruşma izlenir mi?

Avukatların E-imza ve Mobil-imza aracılığı ile internet üzerinden ile UYAP Sistemi aracılığı ile bağlanarak online şekilde dava ve icra takibi (e-takip) açabildikleri, yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti bulunan dosyalarını inceleyebildikleri Avukat Portal, üzerinden de online duruşmalar görülebilecektir.

UYAP üzerinden mahkemeye dilekçe nasıl gönderilir?

Uyap ile Mahkemeye Dilekçe Yollama Bu işlemi gerçekleştirebilmek için öncelikle e devlet üzerinden ya da Uyap Vatandaş internet sitesi üzerinden portala giriş yapılır. Portala giriş yapıldıktan sonra sol taraftaki menüden “dosya sorgulama” bölümüne tıklayarak ilgili dava için dilekçe gönderilebilir.

UYAP Vatandaş Portalına giriş yapan kişiler davalarla ilgili hangi bilgilere erişir?

Sisteme e-devlet şifresi ile giriş yapan vatandaşlarımız UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarını ve evraklarını görebilir fakat veri güvenliği açısından dava açma ve evrak gönderme işlemlerini e-imza girişi olmadan yapamazlar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *