Avukat Hakkında Soruşturma Nasıl Yapılır?(Çözünme)

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58’inci maddesi, avukatların görev suçları nedeniyle soruşturma, 59’uncu maddesi ise kovuşturma usulünü düzenlemiştir. Bu düzenlemelere göre avukatların görev suçlarından ötürü Adalet Bakanlığından izin alınmadan doğrudan doğruya soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

Avukat hakkında soruşturma nereye yapılır?

Özel usule baktığımızda, 59. maddenin son fıkrası uyarınca hakkında son soruşturma açılmasına karar verilen avukatın duruşmasının suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesinde yapılacağı ifade edilmiştir.

Avukatın mesleğinde ve davranışında kusurlu sayıldığını avukata bildirilmesi cezası nedir?

1. Uyarma; avukatın mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin kendisine bildirilmesidir. 2. Kınama; meslekinde ve davranışında kusurlu sayıldığının avukata bildirilmesidir. 3.Onbin liradan yüzellibin liraya kadar para cezası.

Avukatın tekel hakkına uymamanın cezası nedir?

Avukatlık Kanunu’nun 63. maddesinin ilk fıkrasını ihlâl edenler, Kanun’un 63. maddesinin 2. fıkrasına göre, beş yüz Türk Lirasından iki bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılacaktır.

Eşler birbirinin avukatı olabilir mi?

Avukatın hakim veya savcı ile hısımlık veya evlilik münasebeti: Madde 13 – Bir hakim veya Cumhuriyet Savcısının eşi, sebep veya nesep itibariyle usul ve füruundan veya ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) hısımlarından olan avukat, o hakim veya Cumhuriyet Savcısının baktığı dava ve işlerde avukatlık edemez.

You might be interested:  Fulya Ile Umudun Olsun Avukat Kim?(Doğru cevap)

Avukat hakkında kovuşturmayı kim yapar?

Soruşturma aşamasını, avukatın savunmasını alıp gösterdiği deliller ile gerekli gördüğü diğer delilleri de topladıktan sonra tamamlayan suç yeri Cumhuriyet savcısı, bu defa “ kovuşturma izni verilmesi” ya da “ kovuşturma izni verilmemesi” yönündeki görüşünü içeren fezlekeli evrakı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel

Avukatlar nerede yargılanır?

Özel usule baktığımızda, 59. maddenin son fıkrası uyarınca hakkında son soruşturma açılmasına karar verilen avukatın duruşmasının suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesinde yapılacağı ifade edilmiştir.

Bir avukat nasıl şikayet edilir?

Avukatını şikayet etmek isteyen müvekkilin şöyle bir yol izlemesi gerekiyor: Baro başkanlığına dilekçesini veriyor. Bu dilekçe için yönetim kurulunda bir dosya açılıyor ve şikayet edilen avukatın savunması alınıyor.

Terör suçundan ceza alan avukat olabilir mi?

Yasanın beşinci maddesinin birinci fıkrasına göre, eğer iki yıl üstü ceza alınırsa, devlete karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar ve avukatlıkla bağdaşmayan suçlar dediğimiz irtikâp, yolsuzluk gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkûmiyet varsa kişi avukatlık yapamaz.

Avukatın sorumluluk halleri nelerdir?

Avukatın Görev ve Sorumlulukları

 • İşe Başlama Yükümlülüğü
 • Haklı Neden Olmaksızın Çekilme Hali.
 • İşi Takip Zorunluluğu.
 • Bilgi Verme Yükümlülüğü
 • Ücrete hak kazanma ve ödenecek ücret.
 • Haklı Neden Olmadan İşin Tamamlanmaması Hali.
 • Görev konusu iş ile ilgili olarak başka bir avukatın yetkilendirilememesi.

Avukatların tekel hakkının istisnaları nelerdir?

4.1.2. Tekel Hakkının İstisnaları

 • – Baro Levhasına Yazılmaları Zorunlu Olmayan Avukatlar.
 • – Dava Vekilliği.
 • – Dava Takipçiliği.
 • – Muhasebeci, Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik.
 • – Faktor İşlemleri.
 • – Karı ve Kocanın Kadastro İşlerinde Birbirlerini Vekil Ataması
 • – Eşlerin Dava Takip Yetkisi.

Avukatla ait tekel hakkının istisnaları nelerdir?

Avukatın Tekel Hakkının İstisnaları Nelerdir?

 • Baro levhasına kayıt olma zorunluluğu bulunmayan avukatlar: Kamu avukatları
 • Dava vekilleri: Tekel hakkının bir diğer istisnası ise dava vekilliğidir.
You might be interested:  Avukat Hangi Durumlarda Azledilir? (Best solution)

Hangi kişiler avukatların tekel hakkının istisnasını oluşturmaz?

-1984 yılında Avukatlık Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli avukatlık görevinde çalışanların baro levhasına yazılmaları gerekmemektedir. Bu madde, tekel hakkının istisnalarından biridir.

Avukat karşı tarafla görüşebilir mi?

Avukatlık Meslek Kurallarının 31. maddesine göre avukat karşı taraf ile ancak avukatı vasıtasıyla görüşebilir. Karşı tarafın avukatı yoksa, onunla teması zorunlu sınırlar içinde kalmalı ve karşı tarafla her görüşmeden sonra müvekkiline bilgi verilmelidir.

Avukatlar kişisel bilgilere ulaşabilir mi?

Avukatlar, vekili olmadıkları kişiler hakkında sorgulama yapabilecek ve UYAP sisteminde borç bilgileri, araç kaydı, SSK bilgilerine, banka bilgililerine rahatlıkla ulaşabilecekler. “Avukatların en önemli meslek kurallarından bir tanesi sır saklama yükümlülüğüdür.

Avukatın savunduğu kişiye ne denir?

Avukat tarafından temsil edilen kişiye müvekkil denir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *