Avukat E-Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Kesilir?(Çözünme)

e-SMM nasıl kesilir?

  1. Bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden serbest meslek mükellefiyeti bildiriminde bulunun.
  2. Bir sonraki aşamada detaylı olarak aktaracağımız başvuru adımlarını tamamlayın.
  3. Ürün veya hizmetinizi sağladıktan hemen sonra makbuzu dijital ortamda doldurup müşterinizle paylaşabilirsiniz.

Avukat serbest meslek makbuzu nasıl kesilir?

Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 237. maddesi, serbest meslek makbuzunda bulunması gereken bilgileri şöyle sıralar:

  1. Makbuzu düzenleyenin adı, soyadı, unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası
  2. Müşterinin adı, soyadı, unvanı ve adresi.
  3. Alınan para miktarı
  4. Makbuzun düzenlendiği tarih.
  5. Serbest meslek erbabının imzası

Serbest meslek makbuzu nasıl kesilir 2020?

Serbest meslek makbuzu kesebilmek için, vergi dairesinden meslek mükellefiyeti açtırmak gerekiyor. Bundan sonra da, anlaşmalı matbaalar aracılı ile serbest meslek makbuzları bastırılıyor. Verilen hizmet için, bu makbuz dolduruluyor. Makbuzun aslı müşteriye verilerek hizmet bedeli tahsil ediliyor.

Avukat serbest meslek makbuzu ne zaman kesilir?

Vergi Usul Kanununa göre fatura ve serbest meslek makbuzlarının kesimi, mal ya da hizmetin sunulduğu, yani işin bittiği ya da karşılığının tahsil edildiği tarihte düzenlenip kesilmek mecburiyetindedir. Geç kesilmesi halinde, usulsüzlük yapılmış olur.

You might be interested:  Avukat Olmak Isteyenler Kendilerini Nasıl Geliştirmeli?(Soru)

Vergi dairesine serbest meslek makbuzu nasıl kesilir?

Serbest meslek makbuzu kesebilmek için önce Vergi Dairesi ‘nden serbest meslek mükellefiyeti açtırman gerekir. Sonra anlaşmalı bir matbaada serbest meslek makbuzu bastırabilirsin. Hizmeti verdikten sonra ise serbest meslek makbuzunu doldurup müşterine verebilir ve karşılığında hizmet bedelini tahsil edebilirsin.

Gerçek kişiye serbest meslek makbuzu nasıl kesilir?

Serbest meslek makbuzu kesebilmek için önce Vergi Dairesi’nden serbest meslek mükellefiyeti açtırılır, ardından anlaşmalı matbaalardan serbest meslek makbuzu temin edilir. Hizmetlerinizi sunduktan sonra serbest meslek makbuzunuzu doldurup müşterinize verebilir, karşılığında da hizmet bedelini tahsil edebilirsiniz.

Serbest meslek makbuzu kime kesilir?

Tüm serbest meslek sahiplerinin tahsilat yaptıklarından sonra serbest meslek makbuzu kesmeleri zorunludur. Bu makbuzun düzenlenebilmesi için bağlı olunan vergi dairesinden, serbest meslek mükellefiyeti açtırılmalıdır. Sonrasında da anlaşmalı bir matbaada SMM bastırılmalıdır.

E-SMM makbuzu nereden kesilir?

e – SMM ( e – Serbest Meslek Makbuzu ) Nasıl Kesilir? Öncelikle e -imza veya mali mühre sahip olmanız gerekir. Özel entegratörler veya GİB portal aracılığıyla e – SMM ( e – Serbest Meslek Makbuzu ) kesebilirsiniz.

E-serbest meslek makbuzu nasıl Görüntüleme?

e – Serbest Meslek Makbuzu ( e -SMM) sorgulama işlemini efatura.gov.tr adresinde yer alan e – Serbest Meslek Makbuzu Sorgulama sayfasından yapabilirsiniz.

Serbest meslek makbuzu nereden kesilir?

e- Serbest Meslek Makbuzu GİB Üzerinden Nasıl Düzenlenir? e- Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Portal sistemi üzerinden ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. GİB Portal Sistemi mükellefin makbuzunu oluşturması için sunulmaktadır.

Serbest meslek makbuzu ne zaman düzenlenir?

Söz konusu maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı fıkrasına göre fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

You might be interested:  Geriye Dönük Yasal Faiz Nasıl Hesaplanır?(EN iyi 5 ipucu)

E serbest meslek makbuzu 7 gün geriye dönük kesilir mi?

7. e -SMM geriye dönük kesilir mi? Bir önceki belirttiğimiz gibi, serbest meslek makbuzu tahsilatın yapıldığı anda düzenlenmelidir. Bu durum e -SMM için de aynı şekildedir. e -Fatura ve e -arşiv fatura için tanınan azami 7 günlük süre, e -SMM için geçerli değildir.

E-SMM geriye dönük kesilir mi?

Geriye dönük e – SMM kesilemez. Makbuz tahsilat esası geçerli olduğundan tahsilat yapıldığı andan makbuz düzenlenmek zorundadır.

Serbest meslek stopajı nedir?

Serbest meslek makbuzunun içeriğinde stopaj ile birlikte KDV de bulunmaktadır. Brüt tutar üzerinden stopaj yüzde 20 olup KDV ise yüzde 18’dir. Stopaj muhtasar beyannamesi ile beraber serbest meslek makbuzu kesenin müşterisi tarafından serbest meslek erbabı adına ödenmektedir.

Serbest meslek makbuzunda stopajı kim öder?

SMM ‘de hem stopaj (gelir vergisi) hem de KDV vardır. Stopaj brüt tutar üzerinden %20 ve KDV %18’dir. Stopajı müşteriniz sizin adınıza vergi dairesine öder (muhtasar beyanname ile). KDV’yi de vergi dairesine siz ödersiniz.

Kimlere Stopajlı fatura kesilir?

Herhangi bir kişiye serbest meslek hizmeti yaptırdığınızda, yaptığınız ödemenin içerisinden Stopaj Vergisi kesilir ve kesilen kısımdan kalan kısmı siz karşı tarafa ödersiniz. Stopaj Vergisi olarak yaptığınız kesintiyi de muhtasar beyannamede devlete ödersiniz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *