Avukat Dilekçe Nasıl Yazılır?(Çözünme)

Yazılan dilekçe ortalanmalı, sayfada belli bir ahenk içinde durmalıdır. Dosya numarası, davacı, davalı, vekili, konu, açıklamalar kısımları aynı hizada ve yine koyu renkli ve büyük harflerle yazılmalıdır. Yine hukuki sebepler, deliller ve talep kısmı sol aynı hizada koyu renkli ve büyük harflerle yazılmalıdır.

Mahkemeye dilekçe nasıl yazılır?

DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

 1. – Mahkemenin adı.
 2. –Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
 3. –Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
 4. –Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
 5. –Davanın konusu ve mal varlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

Iyi bir dilekçe nasıl yazılır?

Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır. Kurum hiyerarşisine uygun yazılması gereken dilekçeye saygı sözü de eklenmelidir.

Dava dilekçesi nasıl olmalıdır?

Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler Nelerdir?

 1. Dava açılacak mahkeme,
 2. Dava açan kişinin T.C. kimlik bilgileri, adres ve telefonu,
 3. Davalının T.C. kimlik bilgileri ve adresi,
 4. Davanın konusu,
 5. Davanın açılma nedeni,
 6. Talepler,
 7. Yasal ve kanuni dayanaklar,
 8. Deliller,

Dava dilekçesi ne?

en basit tanımıyla, mahkemenin bir davaya bakabilmesi için davacının talebini yazılı olarak bildirdiği belgedir.

You might be interested:  Barodan Avukat Nasıl Tutulur?(Mükemmel cevap)

Mahkemeye dilekçe nereye verilir?

Dava konusu olan idari işlemin yapıldığı yerdeki mahkemede açılır (Özel kanunlarla yetki verilen durumlarda farklılıklar olabilir). Dava Dilekçeleri Nereye Verilir? Bulunduğunuz yerde idare ve vergi mahkemesi varsa doğrudan mahkemeye giderek elden teslim etmelisiniz.

Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe nasıl yazılır?

Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

 1. Davacının adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adres bilgileri.
 2. Avukata vekalet vermişse, vekilin adı, soyadı, adresi,
 3. Davalının adı, soyadı, adres bilgileri.
 4. Dava konusu, açıklamalar, deliller, hukuki sebeper.
 5. İmza.

Bir dilekçe nasıl yazılır?

İşte dilekçe örneği – Son Dakika Haberler Milliyet.

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığına dilekçe nasıl yazılır?

www.dilekceornegi.org isimli web sitesini ziyaret ederek dilekçe örneklerinden faydalanabilirsiniz. Dilekçenizi Milli Eğitim Bakanlığına kapalı zarf ile aps veya iadeli taahhütlü olarak gönderebilirsiniz. A4 kağıdına klasik dilekçe yazabilirsiniz ama M.E.B sitesinden e-posta da gönderebilirsiniz.

Dava dilekçesi kaç punto ile yazılır?

Dilekçe metinlerinin, seçilecek yazı tipine göre 11-12 punto ile yazılması uygun olacaktır. Belirtmek gerekir ki Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 6. maddesindeki hükme göre tüm resmi yazışmalarda 12 punto Times New Roman ya da 11 punto Arial kullanılması zorunlu tutulmuştur.

Dava dosyası nasıl hazırlanır?

Dava Dilekçesinde Olması Gereken Genel Unsurlar

 1. Davanın açılacağı adliye ve mahkeme adı
 2. Davacı/müşteki adı soyadı
 3. Davacı/müşteki TC. kimlik numarası
 4. Davacı/müşteki adresi.
 5. Davalı/sanık adı soyadı
 6. Davalı/sanık TC. kimlik numarası
 7. Davalı/sanık adresi.
 8. Dava konusu.

Dava dilekçesinde tarih nereye yazılır?

Dilekçe yazmaya ilk olarak sağ üst tarafa tarih atarak başlayın.

You might be interested:  Nisbi Haklar Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Dava dilekçesi kaç nüsha verilir?

Dava dilekçesi ve deliller 3 nüsha olarak hazırlanmalıdır. 2 nüshası mahkemeye verilmek için 1 nüshası da kendiniz için olmalı. Mahkemeye verilecek 2 nüsha da imzalı olmalıdır.

Beyan dilekçesi ne demek?

İlgili kuruma yazılan ve kişilerin beyanını içeren dilekçe beyan dilekçesi olarak adlandırılır. Uygulamada davaya karşı beyan dilekçesi olarak sıklıkla karşılaşılır.

Dava dosyası örneği nasıl alınır?

Kişi, taraf olduğu dosyanın bulunduğu savcılık bürosundan ya da mahkeme kaleminden dosya örneğini, fotokopisini istediğine dair bir dilekçe sunarak dosya örneğini talebinde bulunabilir. Dilekçenin sunulması halinde dosyaya dair örnek alabilecektir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *