7143 Sayılı Kanun Hangi Tarihleri Kapsıyor?(Çözülmüş)

7143 sayılı Kanun hükümlerine göre, söz konusu idari para cezalarından, 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleştiği hâlde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş ya da dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olanlar kapsam dâhilindedir.

7143 yapilandirma hangi dönemleri kapsiyor?

31/03/2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak 18/05/2018 tarihinden önce başlanıldığı halde tamamlanmamış olan vergi incelemeleri ile tarh, tahakkuk ve takdir işlemlerine, bu kanunun matrah ve vergi artırımlarına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, devam edilecektir.

7143 sayılı Kanun kapsamı nedir?

7143 sayılı Kanunun kapsamına, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir. Bu nedenle, vergi tabirine dâhil olan tüm alacaklar 7143 sayılı Kanunun kapsamına girmektedir.

7256 sayılı yapılandırma hangi tarihleri kapsıyor?

7256 sayılı Kanun kapsamına giren idari para cezalarından, 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup, vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar Kanuna göre yapılandırılabilecektir.

7326 sayılı Kanun hangi tarihleri kapsıyor?

Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 1 Kasım 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde; 30 Nisan 2021 (Nisan ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir.

You might be interested:  Avukat Hangi Dilden?

2021 yapılandırma ne zaman başlıyor?

Ödemelerde son gün 1 Kasım Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi yapmaları gerekiyor. SGK’ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021 Salı günü yapılacak.

7143 yapilandirma nedir?

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında vatandaşlar SGK, vergi ve trafik cezalarının yapılandırabiliyor. 18 Mayıs’tan beri bu fırsat devam ediyor. Yapılandırmada son tarih ise 31 Temmuz.

7143 hangi borçları kapsıyor?

7143 sayılı Kanunun kapsamına, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir.

7143 sayılı Kanun kaç taksit ödenmezse?

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir3.

7143 vergi türü nedir?

7143 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinde matrah ve vergi artırımı düzenlenmiştir. 7143 sayılı Kanuna göre matrah artırımı, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için yapılabilecektir.

7326 yapılandırma ne zaman başlıyor?

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Başvuru Son Gün 30 Eylül 2021 – Uluslararası Nakliyeciler Derneği. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılandırma Kanunu hangi dönemleri kapsıyor?

Matrah ve vergi artırımları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergiler, peşin veya ilk taksit Eylül 2021 ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 taksitte ödenebilecek.

You might be interested:  657 Sayılı Kanun Ne Zaman Yürürlüğe Girdi? (Best solution)

7256 SGK yapılandırma ödemeleri ne zaman?

SGK ‘den yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuruları 30 Eylül’de sona eren 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım 2021’e kadar yapılacak. İkinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2021’de sona erecek.

7326 sayılı Kanun ne zaman bitiyor?

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu İçin Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2021.

7326 sayılı Kanun ne demek?

7326 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesindeki borçlar için vatandaşların, 31 Ağustos’a kadar başvurması ve borcunun ilk taksitini de 1 Kasım’a kadar ödemesi gerekiyordu. Yapılandırmadan faydalananlara; borçlarını ikişer aylık periyotlarla ve 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkânı sunuluyor.

Yapılandırma 2021 hangi dönemleri kapsıyor?

Kanunla yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şu şekilde; 1. Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları, öğrenci kredisi borçları yeniden yapılandırılması yapılacak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *