7020 Sayılı Kanun Hangi Tarihleri Kapsıyor?(Doğru cevap)

6736 sayılı Kanun hangi yılları kapsıyor?

6736 Sayılı Kanun ‘un 5. maddesi ilk fıkrası uyarınca, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2011 ila 2015 yıllarına ilişkin olarak vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, 31 Ekim 2016 Pazartesi akşamına kadar en az aşağıdaki tabloda yer verilen oranlarda artırdıkları taktirde,

7143 sayılı yasa ne zaman çıktı?

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun, 18/05/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7256 sayılı Kanun hangi tarihleri kapsıyor?

7256 sayılı Kanun kapsamına giren idari para cezalarından, 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup, vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar Kanuna göre yapılandırılabilecektir.

7326 sayılı Kanun hangi tarihleri kapsıyor?

Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 1 Kasım 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde; 30 Nisan 2021 (Nisan ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir.

You might be interested:  Stajyer Avukat Ne Iş Yapar?(Çözülmüş)

6736 yapılandırma ne zaman çıktı?

b) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı

6736 ne zaman çikti?

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 19.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7143 sayılı Kanun ne zamana kadar geçerli?

7143 sayılı Kanun hükümlerine göre, söz konusu idari para cezalarından, 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla kesinleştiği hâlde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş ya da dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olanlar kapsam dâhilindedir.

2021 yapılandırma ne zaman başlıyor?

Ödemelerde son gün 1 Kasım Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi yapmaları gerekiyor. SGK’ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021 Salı günü yapılacak.

7256 sayılı Kanun ne zaman çıktı?

2020 yılı Kasım ayında yayımlanan 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen borçlardan 7326 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam edenler talep edilmesi halinde Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.

7326 sayılı Kanun ne zaman bitiyor?

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu İçin Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2021.

7256 sayılı Kanun ne demek?

7256 Sayılı Kanun Borçlarının Yapılandırılması Broşürü Söz konusu düzenleme ile kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile trafik para cezası ve diğer idari para cezaları, ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçlarına yapılandırma imkanı getirilmiştir.

You might be interested:  Medeni Kanun Ne Ile Ilgilidir?(Çözülmüş)

Trafik ceza affı hangi tarihleri kapsıyor?

BORÇ YAPILANDIRMA SON GÜN NE ZAMAN? Vergi, sosyal güvenlik primi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredileri, köprü otoyol kaçak geçiş cezası gibi 30 Nisan 2021 tarihinde vadesi dolduğu halde ödenmeyen kamuya olan borçlar için tanınan başvuru süresi 30 Eylül 2021 günü sona erecek.

7326 sayılı Kanun ne demek?

7326 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesindeki borçlar için vatandaşların, 31 Ağustos’a kadar başvurması ve borcunun ilk taksitini de 1 Kasım’a kadar ödemesi gerekiyordu. Yapılandırmadan faydalananlara; borçlarını ikişer aylık periyotlarla ve 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkânı sunuluyor.

Vergi borcu peşin ödenirse ne kadar indirim olur?

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım 2021’e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Yapılandırma 2021 hangi dönemleri kapsıyor?

Kanunla yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şu şekilde; 1. Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları, öğrenci kredisi borçları yeniden yapılandırılması yapılacak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *