6136 Sayılı Kanun Para Cezası Ne Kadar?(Soru)

Ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma suçunun cezası şu şekildedir: Bir Adet Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçunun Cezası: Bir adet ruhsatsız silahı ev veya işyerinde bulundurma suçunun cezası 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 25 günden 100 güne kadar adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun m.13/3).

Ruhsatsız silah taşımanın cezası ne kadar?

Ruhsatsız silah bulundurmanın cezası, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ya da 25 günde 100 güne kadar adli para cezasıdır.

6136 sayılı kanun muhalefet para cezası ne kadar?

ise 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçunu (m. 12/1) işlemiş olur. 6136 sayılı Kanuna muhalefet cezası (m. 12) burada; 5 yıl ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası ve bunun yanında ek olarak beş yüz günden beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

6136 sayılı kanun ne Kanunu?

Madde 13 – (10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu kanun hükümlerine muhalif olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satanlar,satmaya tavassut edenler,satın alanlar,taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis ve 200 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

You might be interested:  Vekil Avukat Ne Demek?

Hangi hallerde silah ruhsatı verilmez?

Silah Ruhsat Almaya Engel Haller

  • 1- 21 yaşını bitirmemiş olanlara,
  • 2- Fiziki (dahiliye, ortopedi, göz, KBB, nöroloji) ve psikolojik yönden engel hali bulunanlara,
  • 3- Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlara,
  • 4- Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları

Ruhsatsız silah nereye şikayet edilir?

Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya kolluk makamlarına yapılabilir (5271 S. K. m. 158). Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilir (5271 S. K. m. 158).

1 günlük adli para cezası ne kadar?

Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen adli para cezası minimum 5 günden maksimum 730 gün arası olmak üzere ceza yaptırımı bulunan günlüğü en az 20 tl’den en fazla 100 tl’ye kadar hesaplanır.

Muhalefet suçu ne demek?

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu Nedir? (6136 Sayılı Kanun) Yani, bulundurma, taşıma veya satın alma hareketlerinin yapılması suçun tamamlanması için yeterli olup ayrıca bir zarar meydana getirilmesi veya yarar sağlanması şart değildir.Uygulamada, bu suçlara “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu ” denilmektedir.

Bir günlük adli para cezası ne kadar 2021?

Suçun kanunda belirlenen cezası sadece adli para cezası ise bu durumda genel sınırlar olan en az 5 gün, en fazla 730 gün ceza yaptırımı karşılığında, günlüğü en az 20 TL en fazla 100 TL üzerinden adli para cezası belirlenmelidir (TCK md. 52/1-2).

Silah bulundurma ruhsatı yenileme harcı ne kadar?

SİLAH BULUNDURMA RUHSATLARI İÇİN HARÇ BEDELİ: 3.315,10 TL.

6316 sayılı kanun nedir?

Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satınalınması, taşınması veya bulundurulması bu kanun hükümlerine tabidir.

You might be interested:  Ankara Fikri Ve Sınai Haklar Mahkemesi Nerede?(Soru)

Pompalı av tüfeği 6136 ya girer mı?

Oyçokluğu ile alınan gerekçeli kararda, mevcut mevzuata göre ”yivsiz-setsiz” pompalı av tüfeklerinin, ”Her koşulda 6136 sayılı kanuna göre değerlendirilerek, cezalandırılamayacağı” belirtildi.

Ateşli silahlar kanununa muhalefet nedir?

Bir adet silah bulundurulmasına rağmen; Silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya benzerleri olması suçun cezası 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun m.13/2).

Silah ruhsatı için sağlık raporu isteniyor mu?

4- Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak Psikiyatri, Ortopedi, Nöroloji, Göz, KBB ve Dahiliye dallarını kapsayacak şekilde düzenlenen sağlık kurulu raporu ). *Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.

Silah ruhsatı için adli sicil kaydı nereden alınır?

Adli Sicil Kaydı ( Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek, Adliye Sarayından Alınacaktır. Suç kaydı olması halinde ³kesinleşme şerhi yazılmış严 tasdikli mahkeme kararı getirecektir.) ( Silah başka bir şahıstan devir alınacaksa, alan ve devreden ayrı ayrı dilekçe yazacaktır.)

Kaç yaşına kadar silah ruhsatı alınır?

Yönetmeliğin 16’ncı maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen ve yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler dilekçe ile ikamet ettikleri İl Valiliğine müracaat ederler.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *