5510 Sayılı Kanun Indirimi Ne Kadar?(Soru)

İşverenlerin primleri düzenli olarak yatırmaları, başka bir ifadeyle primlerini düzenli ödeyenlerin ödüllendirilmesi amacıyla 5510 Sayılı Kanun‘un yürürlüğe girdiği 2008 yılından beri işveren payında 5 puanlık prim indirimi uygulanıyor.

5510 sayılı kanundan doğan indirimden kimler faydalanabilir?

SGK’ya Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işverenler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinde 5 puanlık indirimden yararlanamayacağından, bu işverenlerin 5510 sayılı Kanunun 81.

5510 teşvik ne kadar?

5510 sayılı Kanun’un 4(a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır.

5 puanlık prim teşviki şartları nelerdir?

– Aylık prim ve hizmet belgeleri (APHB) yasal süresi içinde verilmelidir. – Kayıt dışı sigortalı istihdam edilmemelidir. – İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmeleri için borçlarının bulunmaması gerekmektedir. (Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçlar uygulamayı etkilemeyecektir.)

6111 sayılı kanundan doğan indirim nasıl hesaplanır?

6111 sayılı kanun ile aylık net maaşı 3.000.-TL ödeme alan bu kapsamındaki çalışan 3.000.-TL x%20,5=615.-TL net destekten yararlanacaktır. Çıkan ortalama 0,01-0,49 Aralığında ise aza, 0,50-0,99 Aralığında ise tamamı iblağ edilecektir.

You might be interested:  Avukat Hangi Durumlarda Azledilir? (Best solution)

5510 dan kimler faydalanır?

MADDE 2- Bu Kanun; sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, bu Kanunun uygulanması bakımından gerçek kişiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve tüzel kişiliği olmayan diğer kurum ve kuruluşları kapsar.

5510 sayılı Kanun kimleri kapsıyor?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılabilmek için, sigortalının işveren veya işveren vekili ya da alt işveren tarafından işe alınıp, hizmet akdine tabi çalıştırılması veya işe ba şlatılması gerekir.

5510 sayılı indirim nedir?

İşverenlerin primleri düzenli olarak yatırmaları, başka bir ifadeyle primlerini düzenli ödeyenlerin ödüllendirilmesi amacıyla 5510 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2008 yılından beri işveren payında 5 puanlık prim indirimi uygulanıyor.

5510 sayılı kanundan doğan indirim nedir?

Özel sektör işverenlerince ödenmesi gereken, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren hissesinin 5 puanlık kısmı indirim olarak karşılanmaktadır. Beş puanlık prim indirimi 01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

Sigorta teşvik indirimi ne kadar?

Maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı (%37,50) tutarında destek sağlanacaktır. Buna göre, 30 gün çalışan bir sigortalı için yararlanılacak olan azami destek tutarı: 3,577,50 x 0,375 = 1.341,56-TL olacaktır.

SGK 5 lik indirim nasıl hesaplanır?

A şirketinde çalışan işçiye ödenecek olan brüt maaş 3.000 TL ise ödenmesi gereken toplam prim 3000*37, 5 /100=1.125 TL’dir. İşverenin teşvikten yararlanmak için şartları sağladığını varsayalım. Bunun sonucunda ödenecek prim oranında yüzde 5 ‘ lik indirim olacak ve yeni prim oranı %37, 5 -% 5 =%32, 5 olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 A maddesi kapsamındaki kamu işçileri kimlerdir?

4A eski adıyla SSK’ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. Bu da bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerin çalışma alanını ifade eder. Şimdilerde 4A olarak adlandırılan sistem 5510 sayılı yasa gereği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altında yer almıştır.

You might be interested:  Baroya Bağlı Avukat Nasıl Olunur?(Soru)

5 Hazine desteği nedir?

81.madde I bendinde belirtilen koşullara uygun hareket eden işverenlerin Sigorta primlerinin işveren hissesine ait tutarının % 5 ‘i Hazinece karşılanır. Serbest meslek ve işletme defteri tutan işverenler Sosyal Güvenlik Primini zamanında ödemeleri halinde işveren hissesini % 5 eksiği ile gider yazacaklardır.

6111 den kaç kişi yararlanabilir?

Ortalama sigorta sayısı: 2,5’dan 3 olarak kabul edilir. Mart ayında işsizleri işe almadan önceki işçi sayısı: 5 ile işe aldığı işçi sayısını toplayacağız. (5+2= 7) Toplam çalışan sayısı 7 kişi olduğuna göre, ortalama sigorta sayısını çıkardığımızda (7-3=4) işveren sigorta prim teşvikinden sadece 4 kişi yararlanabilir.

6111 indirimi ne kadar?

Özet. Son altı aylık ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilen çalışan için, çalışan ve işveren yukarıdaki diğer tüm şartları da sağlıyorsa işveren ilave istihdam sağladığı çalışan için 6111 sayılı teşvikinden yararlanır. Hazine tarafından sağlanan %5’lik indirime ek olarak %15,5 indirim hakkı kazanır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *