46486 Sayılı Kanun Ne Zaman Bitiyor? (Best solution)

Teşvik süresi 1/1/2021 tarihinden itibaren; a) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2021 tarihine kadar, c) Ekli (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2021 tarihine kadar, uygulanacaktır.

46486 sayılı kanun 2021 de devam edecek mi?

Ancak, şu ana kadar bu konuyla ilgili herhangi bir uzatma yapılmadığından, söz konusu 51 il ve ilçelerde bulunan özel sektör işyerlerinin 46486, 56486 ve 66486 kanun nolu ilave 6 puanlık prim teşvikinden Ocak- 2021 ayından itibaren yararlanamayacaklardır.

Bölgesel Teşvik ne zaman bitiyor?

31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir. 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlandığı süreler içinde 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilave 6 puanlık sigorta prim indiriminden yararlanamamaktadır.

6 puanlık SGK indirimi 2021 uzayacak mı?

24/02/ 2021 tarihli ve 31405 (2.Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 24 Şubat 2021 tarihli ve 2021 /3579 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilave 6 puanlık sigorta primi indirimi uygulamasına 31/12/ 2021 tarihine kadar devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bölgesel teşvik uzayacak mı?

Buna göre, 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olan ilave 6 puanlık bölgesel sigorta prim teşvikinin süresi, 31 Aralık 2021’e uzatıldı. Uzatma kararı, 51 il ve 2 ilçeyi kapsayacak şekilde 1 Ocak 2021’den itibaren yürürlüğe girdi.

You might be interested:  Hamile Olduğu Için Işten Çıkarılanlar Yasal Olarak Ne Yapabilir?(Doğru cevap)

5 puanlık prim teşviki nedir?

Beş puanlık indiriminden SGK’ya sigorta primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işyerleri yararlanabiliyor. Birden fazla işyeri bulunan işverenin A ve B işyerinde borcu olsa bile borcu olmayan C işyerinde 5 puanlık prim indirimi uygulanıyordu.

56486 Sayılı teşvik ne zaman bitiyor?

c) Ekli (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2021 tarihine kadar, uygulanacaktır.

56486 sayılı kanun uzayacak mı?

Ancak, şu ana kadar bu konuyla ilgili herhangi bir uzatma yapılmadığından, söz konusu 51 il ve ilçelerde bulunan özel sektör işyerlerinin 46486, 56486 ve 66486 sayılı Kanun nolu ilave 6 puanlık prim teşvikinden Ocak-2021 ayından itibaren yararlanamayacaklardır.

Ilave altı puanlık teşvik nedir?

6 puanlık ilave prim teşviki, listelerde belirtilen 51 il ile Gökçeada ve Bozcada ilçelerinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş (5) puanlık prim indirimine ilave olarak, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacaktır.

SGK Erken ödeme indirimi ne kadar?

SGK ‘ya borcu bulunan işverenler borçlarını ödedikleri veya yapılandırdıkları, yapılandırma taksitlerini de düzenli ödedikleri takdirde 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilecekler. Eylül ayında çalıştırılan işçilere ilişkin beyannameler 26 Ekim 2021 tarihine kadar verilecek.

Sigorta teşvik primi ne kadar?

Maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı (%37,50) tutarında destek sağlanacaktır. Buna göre, 30 gün çalışan bir sigortalı için yararlanılacak olan azami destek tutarı: 3,577,50 x 0,375 = 1.341,56-TL olacaktır.

Ek 6 sigorta primi ne kadar 2021?

Buna göre 2021 yılı için, asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir Ek – 6 sigortalısının ödemesi gereken aylık prim tutarı: 3.577,50 TL × %32,5 × 28 ÷ 30= 1.085,18 TL’dir.

You might be interested:  Avukat Hangi Dilden?

Ilave istihdam teşviki ne zamana kadar?

İstihdamın korunması ve artırılması kapsamında işverenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen İlave İstihdam Teşviki süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı. Bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecek.

6 bölge teşvikleri 2021 nelerdir?

Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi desteği, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi 6. bölgede uygulanan başlıca bölgesel teşvik tedbirleridir.

Bölgesel teşvik nasıl hesaplanır?

İndirime 5 puanlık indirime ek olarak hazine indirimi uygulanmaktadır. Bu doğrultuda teşvik kapsamında yapılan %6’lık indirim o yılın asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanır. Örneğin; 2019 yılı için indirim tutarı 2.558,40 x %6 = 153, 50 TL şeklinde hesaplanmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *