4447 Sayılı Kanun Geçici 10.Madde Hangi Teşviki?(Çözüm bulundu)

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, kapsama giren sigortalıların fiilen çalıştıkları süreler zarfındaki hak ettikleri ücretlerinden dolayı yararlanılabilecektir.

4447 Geçici 10 madde hangi teşvik?

4447 sayılı Yasanın geçici 10. maddesi ile getirilen sigorta prim teşviki, sigortalının prime esas kazancının üzerinden hesaplanmaktadır. Kapsama giren sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigorta priminin işveren hissesine ait kısmının tamamı teşvik kapsamındadır.

4447 10 madde teşvik hangi kanun?

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılabilmesi için maddede aranılan şartlardan birisi de; işe alınan sigortalıların, işe alındıkları tarihten önceki altı aylık süreye ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak

4447 sayılı Kanun geçici 19 madde hangi teşviki?

4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesinden yararlanan işverenler için gelir vergisi stopajı teşviki 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere, sigortalının 1/1/2018 tarihinden itibaren işe alındığı aydan başlamak ve öngörülen süreleri aşmamak üzere her ay verilecek muhtasar beyannamelerde/muhtasar ve prim hizmet

You might be interested:  7258 Sayılı Kanun Cezası Ne Kadar?(Soru)

6111 sayılı teşvik nedir?

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 – 31/12/2022 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına olanak sağlanmıştır.

6111 sayılı kanundan nasıl yararlanılır?

İşveren Yönünden 6111 Teşviki Şartları 1.İşyeri aylık prim ve hizmet bildirgesini zamanında vermiş olacak ve yasal süresinde ödemiş olacaktır. 2.Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalıdır. 3.Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekir.

6111 sayılı kanundan doğan indirim nasıl hesaplanır?

6111 sayılı kanun ile aylık net maaşı 3.000.-TL ödeme alan bu kapsamındaki çalışan 3.000.-TL x%20,5=615.-TL net destekten yararlanacaktır. Çıkan ortalama 0,01-0,49 Aralığında ise aza, 0,50-0,99 Aralığında ise tamamı iblağ edilecektir.

27103 sayılı Kanun nedir?

Bunlardan en önemlisi 31 Aralık 2023 kadar geçerli olan; 2018 yılında 7103 sayılı kanunla yürürlüğe giren, işveren ve ev hizmetlerinde 10 günden fazla işçi çalıştıranların yararlanabildiği 27103 sayılı teşviktir. Bu uygulama ile en az 12 ay boyunca çalışanların sosyal sigorta primi devlet tarafından karşılanmaktadır.

4447 sayılı Kanun 51 maddesi nedir?

15.3.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanun ‘un 51 ‘inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamaları kaydıyla, 4857 sayılı Kanun ‘un geçici 10’uncu maddesinde yer

4447 sayılı Kanun geçici 26 maddesi nedir?

1) 7252 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 26 ‘ncı madde ile kısa çalışma sonrası normal çalışma düzenine dönen özel sektör işverenlerine 3 ay süreyle normalleşme desteği verilecektir. Destek, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

You might be interested:  Avukat Davayi Kaybederse Ne Olur?(EN iyi 5 ipucu)

4447 sayılı Kanun geçici 21 maddesi hangi teşviki?

her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacaktır. Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2022 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır.

17103 teşviki nedir?

Günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, her bir sigortalının 9540,00 TL’ye kadar ki Prime Esas Kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler ile asgari ücrete uygulanan gelir vergisi ve damga vergisi tutarları indirime tabi tutulacaktır.

4447 19 madde işe giriş nasıl yapılır?

G.1. 4447 sayılı Kanunun geçici 19 ‘uncu maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir. Diğer sektörler için ise “27103/ 4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde (Diğer sektör)” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

6111 sayılı Kanun kaç ay?

31/12/2020 tarihine kadar işe girişi olan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek olan 6111 kanun numaralı teşvikin uygulanma süresi 31.12.2022 tarihine uzatılmış olup, İşverenler, 31.12.2020 tarihine kadar işe aldıkları ve şartları sağlayan sigortalılardan dolayı bu teşvikten yararlanmaya devam edebileceklerdir.

6111 sayılı Kanun ne zaman sona erecek?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi kapsamındaki ” 6111 ” kanun numaralı teşvikin 31/12/2020 olan uygulanma süresinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

6661 sayılı teşvik nedir?

6661 sayılı Kanunun öngördüğü düzenlemenin finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50-Tl ve aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanacaktır. Bu şekilde ilk kez 2016 yılında uygulanan asgari ücret desteği 2021 yılında da devam edecektir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *