15 Yıl 3600 Gün Hangi Kanun Maddesi?(Çözünme)

Böyle bir durumda 1475 sayılı İş Kanunu‘nun 14. maddesine göre işçinin, kıdem tazminatına hak kazanması için öncelikle işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış olması ve çalışma hayatı boyunca da 3600 gün prim ödenmiş olmak kaydı ile fiili hizmet süresinin 15 yıl gerekir.

3600 den kimler faydalanabilir?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600 ‘e çıkacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek.

15 yıl 3600 gün şartı ile istifa eden tekrar çalışabilir mi?

Yargıtay’ı geçmiş dönemlerdeki kararlarına göre, yaş dışındaki diğer şartları sağlayan ve iş yerinde en az 1 yıl kıdemi bulunan işçilerin kıdem tazminatı alarak istifa ettikten sonra başka bir işverenin yanında çalışmaya devam etmesinin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

3600 den işten ayrıldığımda işyeri tazminatımı vermezse ne yapmalıyım?

Örneğin, 3600 gün prim ve 15 yıl doldurma gibi bir gerekçe ile kıdem tazminatı alacağınızı işveren size ödemez ise, bu durumda dava açmadan önce mutlaka zorunlu ara bulucuya başvurmanız gerekecektir. Eğer, bunu yapmazsanız, davanız dava şartı yokluğu nedeni ile reddedilecektir.

You might be interested:  Avukat Nasıl Çevre Yapar? (Best solution)

15 yıl kıdem tazminatı nasıl alınır?

Sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup da yaştan dolayı emekli olamayan, yaşı bekleyenler kıdem tazminatını alıp, işten ayrılabilirler. Buna göre 15 yıl çalışan ve 3 bin 600 prim gün sayısını dolduranlar kıdem tazminatını alabiliyor.

15 yıl 3600 gün ihbar süresi var mı?

15 yıl 3600 gün şartıyla kıdem tazminatı alarak iş akdi sonlanan sigortalılar için, ihbar süresi şartı da aranmaz. Bu nedenle bu sebeple işten ayrılan çalışanın bildirim süresi kadar çalışması gerekmez, ihbar tazminatı da söz konusu olmaz.

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

1475 sayılı (eski) İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan kıdem tazminatına ilişkin 14. maddesinde yapılan düzenlemeye göre, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını sağlayarak kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatına hak kazanıyor.

3600 gün kıdem tazminatı kaç kez alınır?

Bu yazıyı birden fazla kez temin ederek 1 yıl aynı işverende çalışma koşulunu sağlamak şatı ile işten ayrılıp kıdem tazminatını birçok kez alabilir. Bunun önünde yasal olarak hiçbir kısıtlama yoktur.

4500 günü olan da kıdem tazminatı alabilir mi?

Bir başka ifade ile, 08.09.1999 tarihinde veya bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olan bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesinin ön şartı artık, bu işçinin 25 yıl sigortalı olması ve en az 4500 gün prim gününü doldurmasıdır.

Tazminatını alan kişi tekrar aynı işyerinde çalışabilir mi?

Kıdem tazminatını ve içeride bulunan tüm alacaklarını ödeyerek vedalaşabileceği gibi, taraflar karşılıklı olarak mutabakata varırlarsa, işveren emekli olan çalışanı ile çalışmaya devam edebilir. Yani, emekli olup kıdem tazminatı aldıktan sonra aynı işyerinde çalışan işçi için yepyeni bir dönem çalışması başlamaktadır.

You might be interested:  Medeni Kanun Ne Demek?(Çözülmüş)

Pandemide 3600 den tazminat alınır mı?

Ağustos ayında ayrılmak istiyorum. Tazminat ve diğer haklarımı alabilir miyim?” sorusunu yöneltti. İşte bu soruya verilen cevap: En az 3600 prim gününüz varsa SGK’dan kıdem tazminatı alabileceğinize dair yazı aldıktan sonra işverene ibraz ederek kıdem tazminatını alıp işten ayrılabilirsiniz.

Tazminatını alamayan işçi ne yapmalı?

Kıdem tazminatını işveren ödemezse bu durumda tazminatı alamayan kişinin dava açma hakkı doğar. Kıdem tazminatı alacağından dolayı dava açacak olan kişilerin İş Mahkemesi’ne giderek dava sürecini başlatması gereklidir. Daha sonra mahkeme inceleme başlatır ve işçinin kıdem tazminatı hakkı kazanıp kazanmadığına bakar.

Kıdem tazminatı ödeme süresi ne kadardır?

Yasalarda böyle bir sürenin belirtilmemiş olması nedeni ile kıdem tazminatının ödenmesi gereken tarihin hemen olduğu anlaşılmaktadır. İşçinin işten çıkması veya çıkartılması tarihinde kendisine yapılacak tüm haklarının ödenmesi gibi kıdem tazminatı da ödenmelidir. Bu ödeme peşin bir şekilde iş çıkışı ile yapılmalıdır.

5400 günü dolduran tazminat alabilir mi?

Dolayısıyla, ilk defa 30.04.2008 tarihinden sonra sigortalı olan işçiler 7200 gün prim ödemelerine gerek olmaksızın, kolaylaştırılmış seçenekteki 5400 gün primi tamamladıkları takdirde, 1475 sayılı Kanun m.14/I,b.5 hükmüne dayanarak iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatına hak kazanabileceklerdir.

2020 kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat alabilir mi?

Yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler gereği, işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa eden) işçinin kıdem tazminat talep hakkı bulunmamaktadır. Fakat işçi, “İş mevzuatında gösterilen haklı bir sebep” ileri sürerek işyerinden ayrılırsa, işi kendi bırakmış olsa dahi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

3600 ile tazminat nasıl alınır?

Böyle bir durumda 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre işçinin, kıdem tazminatına hak kazanması için öncelikle işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış olması ve çalışma hayatı boyunca da 3600 gün prim ödenmiş olmak kaydı ile fiili hizmet süresinin 15 yıl gerekir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *