Yasal Değil Ne Demek?

Yasal olmayan nedir? Kanunsuz olan ve yasalara aykırı yapılan işler illegal anlamına gelmektedir. Ayrıca doğrudan uzak ve yanlış anlamları kapsamında da cümleye bağlı olarak kullanılabiliyor. Ancak yasal olmayan ve kanunsuz anlamı gündelik yaşam içerisinde bu açıdan en çok kullanılan kelimedir. Yasal hale getirmek ne demek? Ortaklığa kuruluşu gereğince ve yasasına göre konulması zorunlu bulunan anamal. […]

1. Tertip Yasal Yedek Nasıl Hesaplanır?(EN iyi 5 ipucu)

Tertip yasal yedek akçe olarak sınıflandırılmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçe şirketin ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar safi karın yüzde beşi olarak hesaplanmalıdır. Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaştıktan sonra işletmelerin birinci tertip yasal yedek akçe ayırması ihtiyaridir. 1 tertip yasal yedek akçe nedir? 1 · BiRiNCi TERTiP YEDEK AKÇE TTK’nun 466/ 1 maddesine göre, […]

Yasal Takibe Düşmek Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Yasal takip süreci ne demek? İki taksitin üst üste ödenmemesi halinde, yasal olarak banka üstün duruma geliyor ve vatandaştan 30 gün içinde borcunun tamamını ödemesini talep ediyor. Birkaç kez uyarılmasına rağmen vatandaş borcunu ödemezse banka tarafından yasal takip süreci başlatılıyor. Yasal takip süresi ne zaman başlar? Yani ardışık olarak iki kredi ödemesinin yapılmaması halinde inisiyatif […]

Yasal Yedek Nasıl Ayrılır?(Mükemmel cevap)

TTK’nun 466/1 maddesine göre, her yıl safi karın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin, beşte birini buluncaya kadar umumi yedek akçe ayrılması mecburidir. 1. tertip yedek akçe safi kar üzerinden ayrılır. Safi kar, ticari bilanço karıdır. sonra kalan kar kısmı üzerinden 1. tertip yedek akçe ayrılır. Yasal yedek akçe nasıl ayrılır? Yedek akçenin ayrılması için esas […]

Sair Yasal Deliller Ne Demek?(Soru)

Sair delil yemini kapsar mı? Tarafın ” sair deliller, her türlü delil, ve sair deliller ” gibi ibareleri kullanmış olması yemin deliline açıkça dayanmış olduğu biçiminde yorumlanamaz. Yasal delil nedir? Kanuni delil, kanunda düzenlenmiş delil anlamında olmayıp, hâkimin böyle bir delilin varlığı halinde ilişkin olduğu vakıayı ispatlanmış kabul etmesini gerektiren delil demektir. Hâkim kanuni delilin […]